Opgaver

Repræsentantskabet mødes to gange årligt og har følgende hovedopgaver:

  • Beslutte DN’s overordnede politik
  • Vedtage foreningens årlige aktivitetsplan og tilhørende budget
  • Godkende foreningens årsregnskab
  • Vælge præsident, vicepræsident, Hovedbestyrelse og udvalgsformænd

Sammensætning

Repræsentantskabet består af:

  • To repræsentanter fra hver afdelingsbestyrelse plus et ekstra medlem for hver 3.000 medlemmer i afdelingen.
  • To repræsentanter for hver studenterafdeling.
  • Medlemmerne af Hovedbestyrelsen.
  • 15 personlige medlemmer, som kan tilføre DN nye kompetencer, inspiration og indflydelse.
  • En observatør fra hvert landsdækkende netværk.