Danmarks Naturfredningsforening har et samråd i hver landsdel, fra Nordjylland til Storkøbenhavn.

Samrådet består af formand og næstformand for hver afdeling i landsdelen.

Hvert samråd vælger et formandskab bestående af en formand og to næstformænd.

Samrådene hjælper med videndeling og inspiration mellem de frivillige aktive i afdelingerne.

På aktivsiden - vores website for frivillige - kan du se hvem der sidder i samrådene.