Derfor lancerede DN kampagnen bidræber. I dag er det blevet forbud at bejdse rapsfrø med neonikotinoider, men det er stadig lovligt at bruge en af giftene på sukkerroer. Derfor fortsætter underskriftsindsamlingen på bidræber.dk.

Giftene neonikotinoider gør bierne mere modtagelige over for sygdomme og parasitangreb, de mister orienteringssansen og får dermed sværere ved at overleve selv milde vintre.

Neonikotinoider bevæger sig fra markerne til de omgivende naturområder, hvor giftene findes i op til et år. Blandt andet i de vilde planter, bierne også skal leve af.

Derudover medvirker intensivt landbrug, store marker uden blomstrende afgrøder, færre vilde blomster, ændret skovbrug og klimaforandringerne til, at bierne får færre og mere opdelte steder at leve.