Grønt Akademi Grønt Akademi er et politisk læringstilbud til ungdomspolitikere, der brænder for det grønne område og ønsker at indgå i et grønt, tværpolitisk netværk med andre ungdomspolitikere.
Grøn Genstart Danmark skal i gang med at genstarte økonomien. Det er en gylden mulighed for at investere i vores trængte natur og være til gavn for beskæftigelsen.
Naturkommuner Kommunerne har en vigtig rolle i og et stort ansvar for at skabe mere og rigere natur i Danmark. Danmarks Naturfredningsforening støtter op om kommunernes arbejde for naturen. Se her hvordan.
Affaldsindsamlingen Affaldsindsamlingen er vores årlige indsamling af affald i naturen.
Slip Haven Fri Vi hjælper haveejere med at få en smuk vild have, der hjælper vores pressede natur.
HavBlitz I et samarbejde med Aarhus Universitet er vi med til at undersøge havets biodiversitet
Naturens Dag Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne.
Biodiversitet NU Projekt Biodiversitet Nu skaber ny viden om udvalgte dyr, planter, svampe og levesteder i den danske natur.
Klimakommuner Klimakommuner har været et projekt, hvor kommunerne har lavet aftaler med Danmarks Naturfredningsforening om at nedbringe deres CO2-udslip med minimum to procent om året. Projektet løb fra 2007 til april 2021. Frem til udgangen af 2021 vil det være muligt at tilgå data for kommunernes CO2-reduktioner her på hjemmesiden.
Fredninger i fare I mere end 80 år har Danmarks Naturfredningsforening haft ret foreslå fredning af natur, landskaber og kulturværdier. Nu vil Dansk Folkeparti tage retten fra foreningen.
Sig nej til bidræber Neonikotinoider også kaldet bidræber er en gruppe insektgifte, der er forbudt i EU. Men den danske regering har givet landmænd i Danmark lov til at bejdse rapsfrø på mere end 150.000 hektar marker.
Øktober Når du køber danske øko-varer, så sparer du ikke kun din krop, men også drikkevandet for rester af sprøjtegift. Øktober er Danmarks Naturfredningsforening og Coops kampagne for mere økologi.
Naturpleje Med sav, ørnenæb og le kan du bidrage til en smukkere og mere varieret natur over hele landet. Tag familien med på tur og hjælp engens blomster og hedens lyng.
Evighedstræer Vi bevarer gamle træer i landskab, alléer, skove og byer med en frivillig aftale med lodsejeren.
Kystvandringen Kystvandringen er en årligt tilbagevendende vandring langs Danmarks kyster. Gå sammen med os