I mere end 80 år har Danmarks Naturfredningsforening haft en lovsikret mulighed for at beskytte naturen ved at foreslå fredninger. Nu vil Dansk Folkeparti fratage foreningen retten til selvstændigt at foreslå fredninger. Hvis Dansk Folkeparti får deres krav igennem, vil det fremover kun være sammen med kommuner eller staten, at Danmarks Naturfredningsforening kan foreslå at frede naturen. Konkret vil det medføre en alvorlig svækkelse af naturbeskyttelsen i Danmark, fordi mange fredninger ikke vil blive rejst.

Fredninger beskytter naturen for altid

Fredninger beskytter varigt vores vigtigste naturrigdomme, Harlevfredningen mellem Skanderborg og Århus, vores skønne uforstyrrede landskaber, Lindetområdet ved Ravnsby bakker, vores helt unikke naturperler og nationalt værdifulde lokaliteter, Stevns klint, og kulturarven i jorden. Fredninger er også med til at sikre os muligheden for at færdes i det åbne land ad stier og markveje.

Uden en fredning var Skagen Gren formentlig fyldt med sommerhuse, Vestamager truet af en større bebygget Ørestad, Råbjerg Mile tilplantet for at standse sandvandringen, og Københavns Parker havde ikke haft den udstrækning, de har, hvis ikke Danmarks Naturfredningsforening i 1958 havde taget initiativ til, at de blev fredet. Desuden ville mange heder være opdyrket, skove fældet, strande bebygget og skønne landskaber fragmenteret.

Sig nej til at svække naturbeskyttelsen i Danmark