Er du aktiv i en ungdomspolitisk organisation? Brænder du for det grønne område, og ønsker du at omsætte naturfaglig viden til politiske løsninger? Er du interesseret i at indgå i et grønt, tværpolitisk netværk med andre ungdomspolitikere? Og vil du gerne have mere viden om, hvordan det egentlig står til med klima, miljø, natur, bæredygtighed og dyrevelfærd i Danmark?

Så er Grønt Akademi måske noget for dig.

Hvad er Grønt Akademi?

Grønt Akademi er et nyt og eksklusivt uddannelsestilbud til aktive ungdomspolitikere udviklet af Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Rådet for Grøn Omstilling med støtte fra Tuborgfondet og KR Foundation.

Grønt Akademi samler ungdomspolitikere fra hele det politiske spektrum i et grønt, tværpolitisk netværk for at øge det grønne engagement og vidensniveau i det ungdomspolitiske miljø.

Sådan ansøger du

Fortæl os i din ansøgning hvem du er, hvorfor Grønt Akademi er relevant for dig, og hvad du mener bør stå øverst på den grønne dagsorden. Din ansøgning må fylde maksimalt 350 ord.

Send din skriftlige ansøgning til

Emma Sander Poulsen på emma@dn.dk. og Niklas Stentoft Mogensen på niklas@dn.dk.

Ansøgningsfristen er kl. 12:00 d.17 juni 2024.

Vi opfordrer alle uanset politisk tilhørsforhold til at ansøge.

På Grønt Akademi bliver du undervist af førende eksperter i den nyeste viden indenfor klima, miljø, biodiversitet og dyrevelfærd. Du vil blive klogere på samfundsmæssige og økonomiske perspektiver på den grønne omstilling af samfundet. Og du vil blive fagligt klædt på til at deltage i de grønne debatter og inspireret til at politikudvikle i din egen organisation med den nyeste viden i hånden.

Desuden kommer du til at deltage i grønne debatter, skærpe dine holdninger og argumenter og slutteligt omsætte dem til politisk handling i din egen organisation. Og så får du ikke mindst mulighed for at netværke med grønne toppolitikere og topchefer fra nogle af landets førende NGO’er.

Forløbet lægger desuden vægt på, at du ved at mødes med andre ungdomspolitikere om undervisning, debatter og sociale begivenheder, bliver en del af et tværpolitisk netværk, der styrker dialog og initiativer mellem ungdomspartierne.

Grønt Akademi er målrettet aktive i de politiske ungdomsorganisationer fra hele Danmark.

Det er gratis at deltage i Grønt Akademi, og du får refunderet dine rejseomkostninger ved deltagelse i akademiets aktiviteter (tog/bus).

Forløb på Grønt Akademi

Et forløb på Grønt Akademi strækker sig over et semester. Som deltager kan du forvente at deltage i en række alsidige aktiviteter, som udbygger din viden om klima, miljø, natur, bæredygtighed og dyrevelfærd, skærper dine politiske holdninger og argumenter og styrker dit netværk.

Aktiviteterne omfatter:

 • 2 weekendseminarer med undervisning og faglige oplæg fra grønne aktører, virksomheder, politikere og eksperter samt diskussioner om udfordringer, dilemmaer og potentialer i den grønne omstilling. Gennem middage og aftenarrangementer får du i løbet af weekenden lejlighed til at skabe relationer til de øvrige deltagere fra andre ungdomspartier.
 • Eksklusive fyraftensarrangementer med grønne toppolitikere og andre deltagere af repræsentanter fra det grønne civilsamfund.
 • Kurser og workshops, der sætter dig i stand til at omsætte naturfaglig og samfundsøkonomisk viden til politiske løsninger inden for det grønne område.
 • Debatter og events på f.eks. Naturmødet i Hirtshals, Folkemødet på Bornholm og Klimafolkemødet i Middelfart.
 • Alumnetværk for tidligere deltagere på Grønt Akademi.

Ved semesterets afslutning modtager du et diplom, som bevis på at du har gennemgået uddannelsen på Grønt Akademi. Diplom gives på baggrund af deltagelse.

Datoer for Grønt Akademi

Fyraftensmøde: 19/9, 2024

Weekendseminar: 25/10 - 27/10, 2024

Weekendseminar: 9/11 - 10/11, 2024

Fyraftensmøde: 6/12, 2024

Vi har i videst mulig udstrækning fastlagt undervisningsgangene efter de forskellige ungdomspartiers årshjul.

Vi forventer at man kan deltage i alle undervisningsgange.

Krav til dig

Som deltager på Grønt Akademi forventes det, at du:

 • Er politisk engageret og interesseret i politiske problemstillinger på områder som klima, miljø, natur, bæredygtighed og dyrevelfærd og ønsker at fremme den politiske debat om samme.
 • Deltager aktivt i akademiets aktiviteter i løbet af semesteret.
 • Deltager aktivt i undervisning, diskussioner og borddialoger under weekendseminarer, kurser og workshops.
 • Forbereder dig til undervisningen forud for weekendseminarerne.
 • Bidrager konstruktivt til netværket og til dialogen med de andre deltagere.
 • Bidrager til udvikling af politik, kurser og workshops indenfor det grønne område i din egen organisation.

Hvordan ansøger du?

Vi har åbnet for nye ansøgere, så send din ansøgning afsted senest kl.12:00 d.17 juni 2024.

Hvis du har spørgsmål til Grønt Akademi og ansøgningsprocessen, er du altid velkommen til at kontakte Emma Sander Poulsen på emma@dn.dk. og Niklas Stentoft Mogensen på niklas@dn.dk.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til Grønt Akademi er du velkommen til at kontakte projektleder Emma Sander Poulsen på emma@dn.dk.

alt
Emma Sander Poulsen
Politisk rådgiver

Hvem står bag Grønt Akademi?

Grønt Akademi er udviklet af Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Rådet for Grøn Omstilling. Projektet støttes af Tuborgfondet og KR Foundation.