Vi har i Danmark i flere omgange forpligtet os til at standse tabet af biologisk mangfoldighed. Det er ikke lykkedes endnu. På nogle områder er det gået fremad, men Den Danske Rødliste og Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur viser, at levesteder fortsat forringes, og at et alarmerende højt antal arter er truede. Ifølge forskerne er vi vidne til den sjette masseuddøen. Danmark er blandt de europæiske lande, der er dårligst til at tage vare på natur og biodiversitet.

Kommunerne har potentialet og borgernes opbakning til at løfte naturen

Kommunerne har en vigtig rolle i og et stort ansvar for at medvirke til at skabe mere og rigere natur. Som lokale myndigheder skal de gennemføre lovbestemte opgaver på naturforvaltningsområdet og har stor indflydelse på, hvordan landarealet udvikles. Den tætte dialog med borgere og det lokale erhvervsliv giver kommunerne gode muligheder for at sætte gang i indsatser, der skaber bedre vilkår for natur og biodiversitet, som bakkes op af borgerne.

Men kommunerne har ikke altid redskaberne. En kommunal politik for natur og biodiversitet er et vigtigt første skridt i retning af at skabe mere og rigere natur, når den baseres på viden og strategiske prioriteringer i forhold til at bevare og fremme biodiversitet. Men mange kommuner har hverken politik eller strategi for natur og biodiversitet på plads.

Danmark Naturfredningsforening stiller gratis redskaber til rådighed

Danmarks Naturfredningsforening vil gerne støtte op om kommunernes naturpolitiske arbejde, så vi sammen kan vende tab til fremgang. Derfor giver foreningen nu kommunerne konkrete redskaber i hænderne, som kan inspirere til at udarbejde strategiske og vidensbaserede politikker for natur og biodiversitet og til at prioritere de virkemidler, der effektivt fremmer biodiversitet.

Bestil trykte materialer om Naturkommuner

Vi opfordrer dog til at du bruger de digitale publikationer. Har du brug for et større antal eksemplarer end du kan bestille her, så kan trykfiler rekvireres ved at skrive til naturkommuner@dn.dk.

Om Naturkommuner

Naturkommune er ikke noget, man er, fordi, man har store naturarealer eller ligger højt på Naturkapitalindekset. Det er heller ikke noget, man bliver, fordi man opfylder en række kriterier.

En naturkommune har natur og biodiversitet som en del af sit DNA, sin grundfortælling og daglige praksis.

En naturkommune arbejder strategisk og vidensbaseret for at skabe mere og rigere natur.

Object reference not set to an instance of an object.