§ 3-følgegruppe

§ 7-udvalget for rekreativt fiskeri

§-2-udvalget for landbrug, frugt og gartneriprodukter (EU specialudvalg)

92-gruppen biodiversitet (inklusive COP)

92-gruppen bioenergi, klima og fælles

92-gruppen, fællesforum

92-gruppen, CSR

Anmeldeordningen, styregruppe

Arbejdsgruppe om Okker

Arbejdsgruppe om forberedelse af Bioøkonomipanelets behandling af temaet affald

Arbejdsgruppe om fosfornormer

Arbejdsgruppe om grønne partnerskaber

Arbejdsgruppe om zink og kobber på udbringningsjorder

Arbejdsgruppe vedrørende bilag 4 arter

Arbejdsgruppe vedrørende invasive arter

Arbejdsgruppe vedrørende trafikdræbte dyr

Binævnet

Biocidpanelet

Blå Flag Jury

Blåt Fremdriftsforum – følgegruppe

Bæredygtighedsbanden (DN, FBR, WWF, GP, DØR og Fairtrade)

Coalition Clean Baltic (CCB)

Collective Impact – arbejdsgruppe om jordfordeling

Collective Impact – Det åbne Land, Real Dania

DAKOFA – deltager konferencer og netværksmøder

Danmarks Naturfond

Dansk Byplanlaboratorium, repræsentantskabet

De Nordiske Naturfredningsforeningers Råd

Den danske FSC-skovstandardarbejdsgruppe

Det Nationale Bioøkonomipanel

Det vandløse mejeri

Det Økologiske Fødevareråd

DGK: Det Grønne Kontaktudvalg

Dialogforum for Plantebeskyttelsesmidler

Dialogforum om turisme

ECOS – europæisk paraplyorganisation for miljø i standardisering

EEB - Arbejdsgruppe om affald

EEB - Arbejdsgruppe om biodiversitet

EEB - Arbejdsgruppe om industri

EEB – Arbejdsgruppe om luft

EEB - Arbejdsgruppe om miljøskattereform

EEB - Arbejdsgruppe om vand

EEB – Bestyrelsen

Energinet DK

ERFA-gruppe – samarbejde om frivillige i naturen

EU Specialudvalg klima og energi

EU-specialudvalget Miljø

Fonden for Træer og Miljø (repræsentantskabet)

Frk. Alma Caroline Madsens Mindelegat

Future Cropping – Videncenter for landbrug

Grønt Fremdrifts Forum for Natura 2000

Husdyrforum

IOAS (International Organic Accreditation Service

ISOBROS’s bestyrelse

IUCN danske Nationalkomité

Jurymedlem i Danish Science Factory om den bæredygtige by – bynatur

Klimafonden (SEAS-NVE)

Københavns Universitet CMEC: Følgegruppe for Biodiversitet i Skov

Københavns Universitets Aftagepanel for naturressourcer og miljø

Landdistriktsudvalget

Matas Miljøfond

Merrilds Feriefond

Miljøarbejdsgruppe for Landdistriktsprogrammet

Miljømærkenævnet

National BREF følgegruppe: Ny lugtvejledning

Naturforvaltningsudvalget

Naturparkkomiteen (Friluftsrådet) opstart 2013

Partnerskab for FDM BREF noten

Partnerskab for IRPP BREF noten

Partnerskab for LCP BREF noten

Partnerskab for LLP BREF noten

Partnerskab for vandsektoren

Partnerskab for Virkemidler og målrettet regulering

Partnerskab for WI BREF noten

Partnerskab for WT BREF noten

Projekt ”Landet og Fjorden”

Rådgivningspanelet for DCA – Nationalt center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet

Seas at Risk (SAR)

Skovrådet

Skovrådet – følgegruppe for kortlægning af naturmæssigt særligt værdifulde skove (§ 25-skove)

Soya-gruppen (med WWF, Concito,Verdens Skove m.fl.)

Standardvilkårsdatabase

Struckman Fonden

Styregruppe Prioritering af den fremtidige arealanvendelse i Danmark

Styregruppen for Spor i Landskabet

TWG FDM, JRC for EEB

TWG WI, JRC for EEB

TWG WT, JRC for EEB

Udvalg for muslingeproduktion

Vandsektorens kontaktudvalg

Vildtforvaltningsrådet (selve rådet)

Vildtforvaltningsrådet ”Reservatudvalget”

Vildtforvaltningsrådet arbejdsgruppe vedr. Forvaltningsplan bæver

Vildtforvaltningsrådet arbejdsgruppe vedr. Forvaltningsplan skarv

Vildtforvaltningsrådet arbejdsgruppe vedr. Forvaltningsplan ulv

Vildtforvaltningsrådet arbejdsgruppe vedr. FP agerhøne og hare

Vildtforvaltningsrådet arbejdsgruppe vedr. havpattedyr

Vildtforvaltningsrådet arbejdsgruppe vedr. jagttider

Vildtforvaltningsrådet arbejdsgruppe vedr. krondyr

Vildtforvaltningsrådet arbejdsgruppe vedr. mink

Zero Waste Europe

Aarhus Universitet: Følgegruppe Buffertech forskningsprojekt