I mere end 100 år har Danmarks Naturfredningsforening arbejdet for at bevare landskabets og naturens værdier.

Som den eneste private forening i Danmark kan vi rejse fredningssager, så også vores børn og børnebørn får glæde af den dyrebare og unikke danske natur.

Mere natur i fremtiden

I dag uddør plante- og dyrearter, fordi naturen svinder ind. Aldrig har der været så lidt natur i Danmark som nu.

Derfor vil vi have genskabt skove, enge og overdrev, som samtidig kan bremse op for klimaforandringerne og give os lettere adgang til naturen.

Et bæredygtigt og grønt Danmark

Industriens forurening og vores alles overforbrug belaster natur, miljø og klima. Hver dansker producerer 800 kilo affald om året. Det er for meget.

Vi ønsker at skabe et bæredygtigt og grønt Danmark, hvor vi bliver bedre til sortere affald, genbruge og indføre vedvarende energi. Sådan kan vi sammen reducere vores ressourceforbrug og CO2-udslip.

Rent drikkevand

I Danmark får vi rent drikkevand direkte fra grundvandet under os. Men grundvandet trues af forurening fra sprøjtegift, gødning og jordforurening.

I dag er der rester af sprøjtegift i hver fjerde drikkevandsboring

Sprøjtegifte bør forbydes helt i områder, hvor drikkevandet dannes eller hentes op.

En større andel af økologisk landbrug kan også medvirke til at sikre grundvandet i fremtiden.

Inspirere til at bruge naturen

Naturen skal ikke kun beskyttes men også benyttes. Vi vil inspirere børn og voksne til at bruge naturen mere og få større forståelse for den.

Det gør både børn og voksne sunde og glade og sikrer samtidig, at vi passer bedre på vores natur.