Når du giver en testamentegave til Danmarks Naturfredningsforening er du med til at sikre, at:

  • Danmark består af smukke landskaber med en variation af skove, søer, marker, enge og strande.
  • Danmark har en rig natur med en mangfoldighed af dyr og planter og plads til deres levesteder.
  • Danmark har rent miljø, hvor produktion, forbrug og affaldshåndtering foregår på en måde, der skader naturen, miljøet og klimaet så lidt som muligt.
  • Danmark har et sundt miljø, der sikrer naturen og befolkningen mod forurening af vand, jord og luft og klimaforandringer.
  • Danmarks befolkning har adgang til vores kyster og skove og mulighed for at få gode og forskelligartede naturoplevelser - under hensyntagen til naturen sårbarhed, selvfølgelig.

Når du testamentere og lader naturen arve dig, så lader du din stemme blive hørt for fremtiden.

Naturen kan ikke forsvare sig selv

Siden 1911 har vi været naturens advokat. Vi har talt naturens sag og har forsvaret den i alle spørgsmål, hvor unikke landskaber, sårbare dyr eller danskernes rekreative områder er blevet uretfærdigt behandlet af offentlige og private interesser.

Når vi modtager en testamentegave, ser vi det som den største tillidserklæring, man kan give os. Vi er meget taknemmelige, og vi vil bruge gaven med størst mulig omhu, der hvor den gør mest nytte for naturen, miljøet, klimaet og befolkningen i Danmark.

Læs mere om Danmarks Naturfredningsforenings arbejde her

Læs mere om Danmarks Naturfredningsforenings resultater er

Danmarks Naturfredningsforening modtager ikke offentlig støtte

  • Danmarks Naturfredningsforening er en privat forening og modtager ikke støtte fra det offentlige.
  • Vores indtægter kommer primært fra støtten fra vores medlemmer og bidrag fra fonde og erhvervslivet.
  • Ca. 10 gange om året modtager vi testamentegaver fra danskere, som har betænkt naturen i deres testamenter – typisk i form af et bestemt beløb eller en procentdel af boet.

Få tilskud til at oprettet dit testamente

Når du donerer en del af din arv til Danmarks Naturfredningsforening, kan du få dækket op til 5.000 kr. af omkostningerne til advokaten.

Læs mere om tilskuddet her