Danmarks Naturfredningsforening er med i Det Gode Testamente, som er et fællesskab af seriøse og velkendte organisationer, der arbejder langsigtet for hver vores gode sag, fordi, vi ved, at hver en krone tæller og gør en stor forskel.

Det Gode Testamente laver fælles oplysningskampagner om vigtigheden af at tage stilling til at skrive testamenter. Sammen kommunikerer vi om muligheden for at indtænke gode formål i testamentet, og vi har lavet formelle samarbejder med advokatforeninger i hele landet, som kan rådgive og hjælpe danskerne.

Det Gode Testamente samarbejder med advokatforeninger fra Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater.Alle organisationer har yderligere tilsluttet sig at tilbyde et tilskud på op mod 5.000 kr. til advokatomkostningerne, hvis man donerer en del af sin arv til en eller flere af vores gode sager.

Vores testamente er den sidste chance for også at give noget tilbage til vores fantastiske natur. Den natur, som vi har levet i og har levet af, og som har givet os så mange af vores bedste oplevelser.