Det går din støtte til

Havet har brug for dig!

 Selvom vi er omgivet af hav, og havet er levested for et utal af unikke arter, så har Danmark gennem mange år undladt effektivt at beskytte og genoprette havet.

I dag er kun få procent af havet omkring Danmark reelt beskyttet, og derfor er hele syv ud af otte af de naturtyper, der findes i havet, i tilbagegang.

Der skal være plads til den vilde natur i Danmarks have. Derfor arbejder Danmarks Naturfredningsforening for at få beskyttet mindst 30 procent af havet i tråd med anbefalingerne fra FN's Biodiversitetskonvention.

Men vi har brug for din hjælp. Du kan være med til at beskytte Danmarks sidste vildmark!