Hvad mener Danmarks Naturfredningsforening?

Forurening og overforbrug belaster både natur, miljø og klima. Hvis fremtidens generationer skal have samme muligheder som os, er en bæredygtig udvikling nødvendig.

Vi arbejder for:

  • Forbrugere skal kunne vælge produkter, som er produceret bæredygtigt.
  • Skatter og afgifter for industrien skal omlægges, så der bliver taget mest muligt hensyn til naturen.
  • Fossile brændstoffer som olie eller kul skal erstattes med bæredygtig, grøn energi fra vind og vand.
  • Affaldsforbrænding skal udfases i takt med, at flere og flere af vores produkter bliver genbrugt direkte.

Hvad kan du gøre?