Hvad mener Danmarks Naturfredningsforening?

Vores overforbrug driver både klimakrisen og biodiversitetskrisen. Det er den væsentligste årsag til, at vi nu har overskredet 6 ud af 9 planetære grænser. Hvis vi skal respektere økosystemets bæreevne, bliver vi nødt til at redefinere det meningsfulde liv med mindre forbrug.

Vi arbejder for...

...at vi får en national strategi for cirkulær økonomi, som:

🌱 Sætter konkrete reduktionsmål, som skal nedbringe vores forbrug af naturens ressourcer

🗑️ Har fokus på affaldsforebyggelse og forbrugsreduktion

🛠️ Går på tværs af sektorer og siloer

🌀 Tør tage fat på de strukturelle udfordringer, som fastholder os i en uhensigtsmæssig forbrugsspiral, kloden ikke længere kan holde til

Hvad kan du gøre?