Mennesket er verdensmester i at bruge løs af jordens ressourcer. Vand, jord, metaller, olie, træ og mange, mange flere. Alle de produkter, vi forbruger, påvirker klimaet og miljøet, når de bliver produceret og smidt ud.

Dit bomuldtøj har krævet uoverskuelige mængder vand at producere, der er guld i din mobiltelefon, og den emballage, der beskytter dine fødevare, er også med til at påvirke klima og miljø negativt. Hvis det hele bare ender i en skraldespand og går op i røg på forbrændingen, så er jordens ressourcer spildt. Men omvendt, hvis ressourcerne kunne udnyttes i nye produkter, så ville virkeligheden være en helt anden.

Hvis menneskets forbrug skal påvirke jordens klima og vores miljø mindre, så skal vi omstille vores samfund. Og det er muligt.

Vi skal omstille Danmark til en cirkulær økonomi

Danmark skal omstille sig fra en lineær økonomi til en cirkulær økonomi. Cirkulær økonomi er en økonomi, hvor alle ressourcer er i kredsløb.

I stedet for fra vugge til grav, skal vi tænke fra vugge til vugge.

Det betyder, at intet smides ud og bliver til affald, fordi det kan genbruges eller genanvendes. F.eks. kan det repareres, så vi fortsat kan bruge det. Eller produktet kan genanvendes i en ny form - i et andet produkt.

I den ideelle cirkulære verden skal der ikke bruges nye ressourcer, fordi alle ressourcer forbliver i kredsløb.

Det betyder, at der i en cirkulær økonomi ikke slipper affald og forurening ud i naturen.

Vi skal væk fra brug og smid væk-kulturen

Skal vi i Danmark have en cirkulær økonomi til glæde for klima, natur og miljø, så kræver det, at vi ændrer på den måde, vi i dag producerer og forbruger på.

Først og fremmest kræver implementeringen af den cirkulære tankegang et paradigmeskifte.

Vi skal væk fra den traditionelle tilgang. Væk fra brug og smid væk-kulturen. Væk fra den lineære økonomi, der producerer tonsvis af affald, fordi produkter ikke indgår i et kredsløb, hvor de kan genbruges og genanvendes, men omvendt bliver skrottet.


Bliv klimaklog på 2 minutter

Se denne video, der forklarer, hvorfor cirkulær økonomi er vigtig for både klima og biodiversitet:

Hvad skal der til for at være en cirkulær økonomi?

1. Produkter designes til at holde længere

 • Produkter skal designes, så de er holdbare. På den måde skal de ikke skiftes ud, og dermed skal der produceres mindre nyt.
 • Produkter skal designes, så det er muligt at reparere dem.
 • Produkter skal designes, så de kan genbruges flere gange.
 • Produkter skal designes, så de ultimativt kan genanvendes som en ny ressourcer i nye produkter.

2. Nye forretningsmodeller: Vi deler, lejer og låner

 • Vi skal deles om ressourcerne frem for at eje dem.
 • Vi skal leje og låne flere produkter frem for at eje dem.
 • Vi skal bruge brugte ting, så vi ikke belaster klima og miljø ved at forbruge nyt.

3. En cirkulær tankegang: Rethink, Reduce, Reuse & Recycle

 • Vi retænker: Vi skal ikke eje, men vi skal dele, leje og låne.
 • Vi reducerer vores forbrug.
 • Vi genbruger produkter mange gange.
 • Vi genanvender ressourcerne til nye produkter.

RETHINK: NYE MÅDER

Cirkulær økonomi handler om at genbruge og genanvende ressourcer. Men vi skal tænke vores forbrug og forbrugsmønstre grundlæggende om, hvis det skal kunne lade sig gøre.

Det kan ikke retfærdiggøres - i et cirkulært perspektiv - at vi forbruger for derefter at smide væk. Et opgør med brug og smid væk-kulturen, og et opgør med behovet for at eje produkter, er helt centralt.

Vi skal vænne os til at leje ydelser og produkter, præcist ligesom vi i dag bruger streamingtjenester som Netflix og Spotify til at se film og høre musik i stedet for at købe film og CD’er. En fremtid, hvor virksomheder leaser kontorudstyr, og hvor vi som private leaser vores tøj.

Men det er ikke kun os, som privatpersoner, der skal retænke. Det er i høj grad ude hos virksomhederne, at der skal tænkes på ny og udvikles nye forretningsmodeller, der matcher den cirkulære økonomi.

De virksomheder, der får succes i fremtiden, er bl.a. dem, der designer deres produkter i en så god kvalitet, at de vil tage dem tilbage igen, når forbrugeren er færdig med dem.


REDUCE: MINDRE AFFALD

Danskerne er det folkefærd i Europa, der smider mest affald ud. Hele 845 kilo skrald per dansker blev det til i 2020, hvilket er 340 kilo mere end EU-gennemsnittet. Det viser tal fra Eurostat.

På verdensplan indtager Danmark en 15. plads på listen over lande, der først når at bruge de ressourcer, som kloden kan nå at gendanne på et år. Og hvis hele jordens befolkning gjorde det samme, ville det kræve 4,3 jordkloder at producere nok til at mætte forbruget.

For at opnå et bæredygtig samfund, hvor vi cirkulerer ressourcerne i stedet for at skabe tonsvis af affald, skal vi reducere vores forbrug.

Læs mere om affald her


REUSE: GENBRUG

Genbrug er populært som aldrig før. Og det er en god forretning at genbruge. Når vi giver eller sælger brugte ting videre til genbrug, så giver vi ressourcerne et længere liv. Derudover sparer vi de ressourcer, der ellers ville være gået til at producere noget nyt.

Undgå at genbruge uønsket kemi

En vigtig forudsætning for at genbruge et produkt er, at produktet ikke indeholder uønsket kemi. Er det f.eks. legetøj, der er produceret i en tid, hvor det var i orden at komme et blødgørende middel som ftalater i? I så fald er det uønsket at genbruge, da nogle typer af ftalater har vist sig at skade menneskers forplantningsevne og være hormonforstyrrende.

Et andet eksempel er træ til udendørsbrug, der er behandlet med kemi for at kunne modstå fugt. Det vil ikke være en god idé at genbruge sådant træ til et indendørs møbel.


RECYCLE: GENANVEND

Når et produkt ikke kan genbruges mere, så skal de elementer, som produktet består af, bruges til at lave nye produkter.

Det skal med andre ord sendes til genanvendelse.

Som forbruger bidrager du til, at produkter bliver genanvendt, når du sorterer dit affald hjemme og/eller på genbrugsstationen.

Genanvendt med samme værdi

Men genanvendelse er ikke bare genanvendelse i den cirkulære økonomi. For hvis vi virkelig skal reducere vores forbrug af jordens ressourcer, så skal et produkt helst genanvendes til et produkt, der er på samme niveau i værdikæden.

Det betyder, at fødevareemballage helst skal blive til ny fødevareemballage, tøj til nyt tøj osv.

Hvis eksempelvis fødevareemballage af plast bliver smeltet om og kommer til at indgå i en havebænk eller et skraldespand, så bliver den plast aldrig til ny fødevareemballage. I det tilfælde, hvor ressourcen genanvendes på et lavere niveau i værdikæden, taler man om ”down cykles”.

I cirkulær økonomi skal ressourcen, i ovenstående eksempel plast, altså helst bibeholde sin værdi.

Udfordringer ved genanvendelse

En udfordring ved genanvendelse er, at vi endnu ikke har den nødvendig teknologi til at sikre, at alt kan blive genanvendt.

Derudover er alt for mange produkter ikke designet til at kunne genanvendes. Der skal altså også en anden tilgang til selve produktdesign, hvis vi skal genanvende mere.

Danmarks Naturfredningsforening mener:

Det skal være nemmest og billigst at handle bæredygtigt både for borgerne og for industrien. Dette vil kræve en total gentænkning af vores skatter og afgifter.

Det er nødvendigt, at der her bliver set på både klimaskatter samt afgifter på brug af jomfruelige ressourcer. Skatte- og afgiftsystemet bør være indrettet, så det er forureneren, der betaler.

alt
Mette Hoffgaard Ranfelt
Miljøpolitisk chefrådgiver

Hvad gør vi?

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et affaldsfrit samfund senest i 2050.

Det kræver, at politikerne sætter mål for mindre affald og mere genbrug.

Og for at nå målene giver det mening at starte med de lavthængende frugter. Lad os sætte ind der, hvor produkter helt unødvendigt bliver smidt ud efter kun én enkelt gangs brug:

 • Takeaway
  Der bør etableres et nationalt retursystem for takeaway-emballager.
 • Online shopping
  Der bør etableres et nationalt retursystem for emballage ved online-køb, så de beholdere, vores indkøbte produkter transporteres i, leveres tilbage igen og genbruges.
 • Supermarkeder
  Alle større supermarkeder bør give kunderne mulighed for undgå engangsemballage ved at lave genpåfyldningsstationer for blandt andet tørvarer og husholdningsprodukter.

Hjælp os i kampen mod det store ressourcespild. Med din underskrift kan vi sammen kæmpe for en bæredygtig fremtid!

Hvad kan du gøre?

Bliv medlem

Bliv medlem af Danmarks Naturfredningsforening og støt op om et sundt og rent miljø og en bæredygtig fremtid.

Bliv medlem nu