Industri og produktion sikrer, at du kan stable legoklodserne, sætte tænderne i koteletten og skrue op for radiatoren.

Men prisen er høj. Industrien sætter spor i naturen omkring os. Skadelige gifte og tungmetaller forurener den luft vi indånder, den jord vi går på og det vand vi drikker.

Industrien producerer beskidte skyer

Industrien omdanner elementer fra naturen som malm og mineraler til de produkter, vi bruger i hverdagen.

Desværre resulterer produktionsprocessen alt for ofte i farlige spildprodukter som tungmetaller og giftstoffer.

Tungmetaller som bly og kviksølv kommer typisk fra produktionen af elektronik, som vores telefon eller tv-skærme. Giftstoffer udledes fra produktionen af byggematerialer eller plastflasker.

Vi kan ikke tåle gift

Det er et stort problem for både mennesker, dyr og planter, at tungmetaller og giftstoffer havner i luft, jord og vand.

Når de skadelige partikler hvirvler ud af skorstene, så havner de i atmosfæren, hvor de forstyrrer klodens klima og bidrager til den globale opvarmning. Hvis du bor tæt på skorstenen, så indånder du også de farlige partikler, der kan gøre dig syg.

Forurenet spildevand og støv fra fabrikkerne havner typisk i naturen omkring fabrikken. Siver de giftige stoffer ud på markerne, så bliver de optaget i afgrøderne. Disse afgrøder lander i sidste ende i vores køleskabe, og på den måde havner giftstofferne og tungmetallerne i vores kroppe.

En del af de skadelige stoffer skyller regnen med ned til grundvandet, hvorfra vi henter vores drikkevand. Når vi drikker vandet fra hanen, risikerer vi derfor også at slubre tungmetallerne i os, som i større koncentrationer er giftige og menes at kunne forårsage kræft og hjerneskader.

Dyr og planter lider også under de høje koncentrationer af gift og tungmetaller, som bevirker nedgange i og nogle gange uddøen af danske arter.

Foto: Peter Leth/Flickr.com

Hvad gør vi?

Industrien kan godt eksistere i harmoni med et sundt miljø og en rig natur. Faktisk kan produktionen ligefrem bidrage til en sundere natur.

Det kræver bare, at der laves nogle spilleregler for produktionen. Et sådan regelsæt skal være overskuelig for industrien og have konsekvenser, hvis den overtrædes.

Derfor arbejder Danmarks Naturfredningsforening for at:

  • Forbrugere skal kunne vælge produkter, som er produceret bæredygtigt.
  • Skatter og afgifter for industrien skal omlægges, så der bliver taget mest muligt hensyn til naturen.
  • Fossile brændstoffer som olie eller kul skal erstattes med bæredygtig, grøn energi fra vind og vand.
  • Ressourcer som rockwool og metal skal genanvendes.
  • Affaldsforbrænding skal udfases i takt med, at flere og flere af vores produkter bliver lavet af genanvendte materialer som plast fra emballage og metal fra sodavandsdåser.
  • Det skal gøres så nemt og billigt som muligt for virksomhederne at vælge det bæredygtige alternativ igennem lovgivning og økonomisk støtte.

Her arbejder vi for bedre miljøgodkendelser

Miljøstyrelsen og kommunerne udarbejder miljøgodkendelserne på baggrund af EU’s rammer BAT - Best Available Technique.

Rammerne udarbejdes i tekniske arbejdsgrupper med repræsentanter fra medlemslande, industri og miljøorganisationen European Environmental Bureau, EEB, som Danmarks Naturfredningsforening er medlem af.

Vi understøtter EEB’s arbejde i de tekniske arbejdsgrupper og den danske regerings holdning til det tekniske arbejde i EU. Det sker i partnerskabsgrupper nedsat af Miljøstyrelsen.

Danmarks Naturfredningsforenings rolle er vigtig, så naturen og miljøet ikke taber til industriens interesser.

Object reference not set to an instance of an object.

Hvad kan du gøre?