Omkring halvdelen af de arter af dagsommerfugle og vilde bier, der lever i Danmark, er i fare for at uddø og forsvinde herhjemme. De truede og sårbare insekter er afhængig af, at vi i Danmark har en rig og varieret natur. Derfor arbejder vi for at skabe mere plads til naturen, der skaber bedre forhold for sommerfuglene.

Bliv medlem og støt den danske natur med et valgfrit beløb hver måned.


Sammen gør vi en forskel

  • Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening støtter du truede arter herunder truede og sårbare sommerfugle.
  • Vi har allerede sat vores tydelige spor i landskabet. I kommunerne Hjørring, Silkeborg, Randers og Morsø har vi omlagt arealer til natur til gavn for bl.a. kommabredpande, okkergul pletvinge og bølleblåfugl.
  • Som medlem giver du naturen en stærkere stemme.
  • Som tak får du adgang til en række grønne medlemsfordele, bl.a. Danmarks største naturmagasin, som du modtager fire gange om året, rabatter i vores webshop DN Shop og over 1.000 gratis ture ud i naturen på landsplan - hvert år.