Vildsvinet blev udryddet fra Danmark for omkring 200 år siden, men er godt i gang med at genindvandre til de danske skove. Og det er naturligt, da vildsvinene har fine forudsætninger for at trives i Danmark, og de beriger faktisk den danske natur. Gennem vildsvinenes roderi i skovbunden er de med til at øge mangfoldigheden og afveksling i vores natur ved at øge antallet af blomsterarter i skovbunden.

Vildsvin lever i løvskove. Hvor der er vildsvin, kan man se, hvor vildsvinene med trynen har endevendt det øverste jordlag for at finde rødder, rodfrugter, bog og agern. Vildsvinet er stort set altædende; insekter, orme, smågnavere og ådsler. Og så er det et flokdyr. Flokkene består af hunner og ungdyr af begge køn, mens de gamle orner går alene omkring uden for brunsttiden.

I parringstiden kan de ældre orner udkæmpe voldsomme kampe. Smågrisene fødes i en ”gryde”, som hunnen har foret med tørret græs, mos og lignende. De små grise er hurtigt på benene og følger hunnen i hendes fødesøgning.

Vildsvinet blev udryddet i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet. Med mellemrum strejfer vildsvin fra Nordtyskland ind over grænsen. I dag udryddes vildtlevende vildsvin, straks de opdages, på grund af frygt for at vildsvin skal smitte tamsvin med svinepest.

I udlandet bruges tæmmede vildsvin til at opspore de kostbare spisesvampe trøfler. Vildsvinet har en formidabel lugtesans, som viser vej til trøflerne, der vokser under jordoverfladen.

Vildsvin kan veje helt op til 200 kg og blive 20 år gammelt.

Vildsvin strejfer til Danmark

Vildsvin lever naturligt i frie bestande i det nordlige Tyskland. Herfra er de utallige gange gået over grænsen til Danmark. I Danmark vil der uden tvivl være biologisk grundlag for en bestand af vildsvin, og de vil sagtens kunne leve i Danmark.

Der er imidlertid fastsat et påbud om, at vildsvin i naturen skal skydes straks. Det skyldes en frygt for, at en vildtlevende bestand af vildsvin smitter tamsvin på svinefarmene med svinepest.

Svinepest smitter ved kontakt og inficeret føde

Fødevareministeriet har udarbejdet en videnskabelig vurdering 'Wildrisk' af risikoen for klassisk svinepest som følge af fritlevende vildsvin i Danmark.

Danmarks Naturfredningsforening fortolker rapporten sådan, at risikoen for et udbrud af klassisk svinepest er minimal, og i højere grad knyttet til menneskelige handlinger (inficeret mad, som efterlades i naturen) end til vildsvinet som sådan.

Det samme gælder for afrikansk svinepest. Det er bekræftet i en tysk afhandling fra februar 2018.

Både klassisk og afrikansk svinepest smitter derudover kun ved kontakt mellem syge og raske dyr. Dermed er smitte fra vildtlevende vildsvin til tamdyr i store lukkede farme meget teoretisk.

Smitte fra vildsvin til hegnede svin på åbent land er også minimal, da lovgivningen i forvejen kræver dobbelt hegning mellem svinene. Dobbelte hegning betyder, at der er to hegn med en afstand på flere meter mellem sig, der sikrer, at svinene ikke kan komme i direkte kontakt med hinanden.

I begyndelsen af 2018 findes der stadig ikke afrikansk svinepest i Tyskland, hvorfra vildsvinene indvandrer til Danmark. Hvis der kommer afrikansk svinepest til Danmark, så vil det altså ikke være via vildsvin, men via mennesker, der utilsigtet transporterer smitten over grænsen.

Man kan sige, at vildsvin er et reservoir for smitten, men de er ikke det grundlæggende problem.

Vildtskader fra vildsvin

Vildtskader forårsaget af vildsvin er derimod et reelt problem, hvor de rammer. Derfor bør der være en ordning, som kompenserer særligt hårdt ramte jordejere.

Goderne ved jagtindtægterne og byrderne ved markskader skal fordeles rimeligt. Risikoen for svinepest skal tages alvorligt. Langt størstedelen af de europæiske udbrud skyldes imidlertid tamsvin, der har smittet vildsvinene.

Naturplejer i skoven

Danmarks Naturfredningsforening mener, at vi vil have bred gavn af vildsvinet i vores natur. Gennem sit roderi i skovbunden er vildsvinet med til at øge mangfoldigheden og afveksling i vores natur ved konkret at øge antallet af blomsterarter i skovbunden.

Hvad kan du gøre for vildsvinene?

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57

Oplev vildsvinene

I Danmark kan du opleve vildsvinet i Lille Vildmose, hvor en bestand lever i den indhegnede Tofte Skov. Der er kun adgang til skoven på guidede ture, men måske du kan være heldig at se vildsvinene fra et af de udsigtstårne, der sat op i kanten af skoven.

Spredt i Sønderjylland kan man i nogle skove med mellemrum se spor fra vildsvin, der er gået over grænsen.

Hjælp vildsvinene

Meld dig ind i Danmarks Naturfredningsforening, så er du med til at støtte, at vildsvinet igen får lov til at leve frit i de danske skove.