Hvad gør vi for truede arter?

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at skabe bedre dyreliv ved at øge udbredelsen og kvaliteten af levesteder.

Politisk arbejder vi for:

  • Bedre levesteder i skovene og i det åbne land
  • Et sammenhængende net af levesteder, så bestandene ”hænger sammen” og ikke bliver små og ustabile
  • Indpasning af landbrug, skovbrug og infrastruktur i landskab og natur
  • Plads til dyr som vildsvin og ulv, der er vendt tilbage til den danske natur
  • Vi deltager i miljøministerens Vildforvaltningsråd, som foreslår planer og initiativer for truede arter som ulve og hasselmus.

Desværre er det ikke alle dyr, der er politisk vilje til at hjælpe og beskytte.

Skovmåren, som er truet og på den danske rødliste, er der ikke politisk vilje til at beskytte, fordi den er ikke på listen af dyr, som Danmark over for EU har forpligtet sig til at beskytte.