Hvad er problemet?

I Danmark er dyr i naturen beskyttet mod menneskers udnyttelse af dem. Truede dyr er beskyttet mod jagt.

Se den danske rødliste

Vi mener, at antallet, der må skydes, skal stå i forhold til jagtarealernes bidrag til vildtbestandens eksistensgrundlag.

Vi foreslår, at jægerne skal organiseres i lokale jagtlag, som fordeler jagten imellem sine medlemmer for at give forvaltning lokal forankring, og styr på omfang og fordeling af jagt.

I praksis er der forskellige problemer med beskyttelsen af dyr.

Sæler og hvaler drukner fortsat i fiskegarn, fordi myndighedernes indsats er for ringe.

  • Et meget stort antal dyreunger, fugle, rålam og harekillinger, køres igennem høstmaskinerne fordi, at landmændene ikke har en chance for at undgå det.
  • Mange dyr dræbes i trafikken. Mange steder kan omfanget nedbringes.
  • Viber, harer og sanglærker og andre dyr i det åbne land har det dårligt i Danmark. Mere end hver femte dyreart er på rødlisten over truede dyr.

Dyr har for lidt plads

To tredjedele af Danmarks areal er landbrugsjord. Og den tilbageværende natur ligger som isolerede øer mellem landbrugsjord, motorveje og byer. Også dyr i skovene har det svært på grund af intensiv skovdrift.

Det giver de arter, som stiller særlige krav til levesteder, svære betingelser for at overleve.

Hvad gør vi?

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at skabe bedre dyreliv ved at øge udbredelsen og kvaliteten af levesteder.

Politisk arbejder vi for:

  • Bedre levesteder i skovene og i det åbne land
  • Et sammenhængende net af levesteder, så bestandene ”hænger sammen” og ikke bliver små og ustabile
  • Indpasning af landbrug, skovbrug og infrastruktur i landskab og natur
  • Plads til dyr som vildsvin og ulv, der er vendt tilbage til den danske natur

Det gør vi blandt ved at deltage i miljøministerens Vildforvaltningsråd, som foreslår planer og initiativer for truede arter som ulve og hasselmus.

Desværre er det ikke alle dyr, der er politisk vilje til at hjælpe og beskytte. Skovmåren, som er truet og på den danske rødliste, er der ikke politisk vilje til at beskytte, for den er ikke på listen af dyr, som Danmark over for EU har forpligtet sig til at beskytte.

Praktisk hjælp til dyrene

Vi rejser midler til og gennemfører projekter for de mest truede arter.

Hvad kan du gøre?

Hvis du vil støtte vores arbejde for dyr, kan du indsætte et valgfrit beløb på konto 4183 12076770.

Beløbet vil gå specifikt til dyreprojekter - tak for din støtte.