Lige siden Danmarks Naturfredningsforening blev stiftet i 1911, har befolkningens adgang til naturen været en kamp for os. Dengang var Øresundskysten på Sjælland ved at blive lukket til af rige københavneres sommervillaer.

I dag er danskernes adgang til naturen truet af udviklingen indenfor landbruget, hvor bedrifterne vokser, og markveje og stier bliver nedlagt til fordel for større marker.

Andre steder forhindrer skræmmeskilte og indhegninger befolkningens adgang til at opleve naturen.

Læs undersøgelse Forskere: Sløjfede markveje forringer adgangen til det åbne land

Naturoplevelser giver livskvalitet og glæde

Hurtig og nem adgang til natur har stor betydning for, om befolkningen kommer ud i naturen. Hvis naturområder ligger for langt væk, er der en tendens til, at vi ikke får brugt naturen.

Vi har brug for mere natur og bedre tilgængelig natur, fordi naturoplevelser:

  • giver livskvalitet og glæde
  • er en del af en sund opvækst
  • fremmer menneskets forståelse for, hvorfor det er nødvendigt at beskytte naturen som et fælles gode
  • fremmer indlæring hos børn

Hvad gør vi?

Flere veje og stier er nødvendige

Det skal være muligt for alle at komme ud i det fri, og derfor har danskerne brug for flere og bedre muligheder for at komme ud i skoven, til kysten, på vandet og i det åbne land - også i fremtiden.

Det tager tid at skabe forbedrede muligheder for naturoplevelser, men en god start vil være at sørge for flere veje og stier ud i det blå.

Vi peger derfor på, at

  • Kommunerne skal etablere nye stier
  • Gamle adgangsveje bør gendannes
  • Når kommunerne giver tilladelse til at stier bliver nedlagt, skal der i langt flere tilfælde end i dag laves nye stier som erstatning
  • Borgere skal have mulighed for at klage, når en kommune accepterer at veje i landskabet bliver nedlagt.
  • At salg af offentlige naturområder stoppes

Lokalt arbejde for adgang til naturen

Vores 96 lokale afdelinger arbejder for at forbedre adgangen til naturen gennem lokalt lobbyarbejde, fredninger, høringssvar og klager.

I 2016 arbejdede vi for eksempel for at befolkningens adgang til at gå tur rundt om Gurre Sø ikke blev forringet. Og vi arbejder på at skabe mulighed for at kunne færdes hele vejen rundt om Esrum Sø.

alt
Kirsten Grotum Sørensen Østerbye
Natur- og planrådgiver

Hvad kan du gøre?

Arbejd for bedre adgang til det åbne land?

Vær med til at skabe de bedst mulige adgangsforhold i det åbne land så trafik og landbrug ikke tager alle veje fra borgerne.

Få gode råd i inspirationsfolderen Adgangsveje i landskabet, som vi har udviklet for kommuner og aktive borgere.