Hvad gør vi?

Vi arbejder med natur i hele landet på lokalt og nationalt plan

Lokalt når vores 95 afdelinger følger med i kommunernes tilladelser, dispensationer, planer og udviklingsprojekter på natur- og miljøområdet.

Afdelingerne arbejder for at fremme naturen gennem deltagelse i den lokale offentlige debat og deltagelse i f.eks. grønne råd. De bidrager med idéer til nye projekter, når det handler om naturgenopretning, og når det handler om hvordan projekter udformes, så de tager størst muligt hensyn til naturen.

Afdelingerne skriver også høringssvar og klager måske i sidste ende, hvis en sag er til skade for naturen. Foreningens sekretariat støtter og rådgiver afdelingerne i deres arbejde.

Sekretariatet bidrager til den nationale debat om natur gennem pressen og kampagner. Sekretariatet deltager i de centrale lovgivningsprocesser for at opnå en bedre natur- og miljølovgivning, der sikrer os alle et sundt og rent miljø og en rig og mangfoldig natur.

Hvad kan du gøre?