Døndalen på Nordbornholm er en stor oplevelse på alle årstider og et af de områder, vi gerne ser udviklet som nationalpark.

Danmarks nationalparker rummer enestående naturområder og landskaber. Områder, som betyder noget for os danskere, men som også har international betydning.

Nationalparkerne er med til at udvikle, sikre og bevare værdifuld dansk natur, landskaber og kulturhistoriske værdier, så de ikke går tabt men bliver bevaret til glæde for alle.

Nationalparker kan forbinde naturområder

Nationalparker kan være hjørnestene i et sammenhængende grønt netværk, der forbinder alle Danmarks smukke og varierede naturområder på land og i vores lavvandede marine områder.

På den måde vil naturen udvikle sig fra små isolerede øer i kulturlandskabet til sammenhængende naturlandskaber, hvor dyr og planter kan leve og brede sig frit.

Danske nationalparker

I Danmark er der fem nationalparker:

  1. Nationalpark Thy, indviet i 2008
  2. Nationalpark Mols Bjerge, indviet i 2009
  3. Nationalpark Vadehavet, indviet i 2010
  4. Nationalpark Skjoldungelandet, indviet i 2015
  5. Nationalpark Kongernes Nordsjælland, indviet i 2018

Bedre natur og bedre adgang til den

Med etableringen af nationalparkerne har Danmark fået bedre mulighed for at beskytte natur og landskab.

Samtidig giver nationalparkerne en mulighed for at forbedre befolkningens adgang til at opleve naturen.

Hvis udpegningen af en nationalpark medfører øget naturindhold, kan parkerne desuden være med til at øge biodiversiteten i området.

Hvad gør vi?

Vi arbejder for - på lokalt plan og nationalt - at Danmark får nationalparker, der fremmer naturen til glæde og gavn for dyr og mennesker.

Vi skal ikke nøjes med fem nationalparker. Hvis vi skal opfylde visionen om en sammenhængende natur, er der behov for mange flere nationalparker.

Derfor peger vi på 14 egnede områder for nye nationalparker.

Læs om dem i hæftet Nationalparker i Danmark

Object reference not set to an instance of an object.


Hvad kan du gøre?

Vil du arbejde for flere nationalparker?

Sammen med tre andre organisationer har vi udgivet folderen Naturen på dagsordenen, som giver gode råd til borgere, der vil arbejde for at få etableret nye nationalparker.