Forestil dig et land med højhuse ude på landet og landbrugsbygninger inde i byen. Et land, hvor alle, der ejer jord kan bygge, hvad de vil på deres grund.

Forestil dig at de smukke udsigter var spærret af byggerier. At vejene var plastret til med skilte og høj musik blæste ud af gigantiske højtalere i skove og ved kyster.

Forestil dig at vinke farvel til værdifulde landskaber, sammenhængende natur og den dybeste ro, som virker så beroligende på os, når vi færdes i naturen.

Uden Planloven kunne Danmark se sådan ud

Lov om planlægning – i daglig tale kaldet Planloven – sætter de overordnede rammer for planlægning i Danmark.

Det betyder, at offentlige myndigheder skal følge loven, når de og erhvervslivet vil udvikle i byen eller på landet.

Planloven afvejer samfundets interesser mod hinanden under hensyntagen til natur og miljø.

Planlovens vigtigste formål er:

 • at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte kommuner
 • at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber
 • at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource
 • at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges
 • at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet, og at alsidighed i boligsammensætningen fremmes gennem mulighed for planlægning for almene boliger i byerne.

Individuelle byggeønsker må ikke vige for naturhensyn

Regeringen arbejder i disse år på at revidere planloven og lempe reglerne for bebyggelse ved kysterne og landskaber uden for byerne. Formålet er at gøre det lettere for den enkelte borger, virksomhed eller kommune at bygge mere uden at skulle tage samme hensyn til landskaber, natur og miljø som tidligere.

Det sker, uden at der er offentliggjort analyser eller beregninger af forslagenes konsekvenser for økonomi, arbejdspladser eller natur og miljø.

Hvis man sætter hensynet til den enkeltes bygge- og udviklingsønsker over hensynet til vores fælles værdier, får vi over tid et fattigere Danmark, hvor smukke landskaber og frie kyster må vige for vækst og udvikling.

Hvis det bliver lettere at bygge på bakketoppen, udvide virksomheden i vandkanten og sælge attraktive byggegrunde, så kommer der lettere penge i grundejernes kasser. Til gengæld forsvinder langsomt de fælles værdier som åbne landskaber, mangfoldig natur, frie kyster og bynære rekreative områder.


Hvad gør vi?

Nationalt arbejder vi på at forbedre lovgivningen og samtidigt gøre politikerne opmærksomme på bedre løsninger i planloven, der både tilgodeser samfundets behov for udvikling og natur, miljø og landskab.

Lokalt arbejder vi med at sikre hensyn til naturen i kommunernes planer for at sikre, at byudvikling og større byggeri sker der, hvor det ikke er til skade for naturen og miljøet, og at byggeriet i sin udformning tager størst mulig hensyn til den omkringliggende natur og miljøet.

Det sker, når vores lokale afdelinger skriver høringssvar, deltager i den lokale debat om planforslag, og når afdelingerne indbringer en sag for klagenævnet.

alt
Nina Larsen Saarnak
Leder lokale klagesager
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 38
 • Om forfatter

  Kommuneplaner, lokalplaner, klimatilpasning