Genteknologi adskiller sig fra traditionel forædling, ved at genmodificering gør det muligt at producere afgrøder med egenskaber, der aldrig ville være opstået i naturen.

Med gensplejsningsteknikken kan man for eksempel overføre egenskaber fra en bakterier til en plante. Ud af gensplejsning designer man Genetisk Modificerede Organismer - GMO.

Problemet med GMO er ikke teknologien, men håndteringen og spredningen af modificerede gener til naturlige arter. Når vi tager stilling til GMO, skelner vi derfor mellem åbne og lukkede systemer.

Lukkede systemer:

Her bruger man genteknologien i laboratorier, drivhuse, akvarier og lignende. Genetisk modificerede mikroorganismer bliver dyrket, modificeret og destrueret efter brug i processer, som er afskåret fra omverdenen, f.eks. insulin fremstillet på genmodificerede gærceller.

Så længe sikkerhedsforanstaltningerne efterleves, har vi ikke noget imod GMO i lukkede systemer.

Åbne systemer:

Genmodificerede planter sås på marker, hvilket gør det svært at styre spredningen af gener i naturen.

Vi accepterer ikke GMO i åbne systemer.

Sameksistensloven

I Danmark har der aldrig været dyrket genmodificerede afgrøder i andet end forsøg. Men i lande omkring os er det desværre ikke tilfældet.

Da pollen fra genmodificerede afgrøder kan sprede sig til nabomarker, er der i Danmark vedtaget en sameksistenslov, som stiller krav til dem, der dyrker genmodificerede afgrøder på forsøgsbasis.

Formålet med loven er at holde GMO fra danske økologiske og konventionelle marker.

Hvad gør vi?

DN mener

Vi er imod, at der i Danmark bliver dyrket afgrøder eller holdt dyr med arvemateriale fra genmodificerede organismer.

De genmodificerede afgrøder, som andre lande dyrker kommercielt, kan være en trussel mod natur og miljø.

Dels ved at uønskede egenskaber bliver spredt i naturen, dels ved at sprøjtegiftforbruget kan stige, og ved at insektgift rammer andre insekter end skadedyr, f.eks. sommerfugle.

I Danmarks Naturfredningsforening går vi ind for økologisk landbrug, og genmodificerede afgrøder er ikke forenelige med økologi. Politisk arbejder vi for branding af Danmark som et økologisk foregangsland.

Derfor har vi sagt nej hver gang en GM-afgrøde har været til godkendelse.

alt
Rikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 23 20 30 07

Hvad kan du gøre?