Hvad gør vi?

DN ønsker et landbrug i balance. I balance med naturen og i balance med samfundsøkonomien.

Et landbrug, der giver plads til mere natur, som producerer sunde fødevarer uden at forurene vores vandmiljø og som behandler husdyrene værdigt.

DN har en vision om et landbrug, der fungerer i balance med sine omgivelser:

  • Et landbrug, der giver plads til sammenhængende naturområder.
  • Et landbrug med gode levebetingelser for dyr og planter.
  • Et landbrug, der producerer kvalitetsfødevarer uden at forurene vores vandmiljø.
  • Et landbrug, der bidrager til vores sundhed.
  • Et landbrug, der behandler husdyrene værdigt.

Visionen er baggrunden for DN's landbrugspolitik, som leverer en lang række anbefalinger til, hvordan politikerne kan sikre natur og miljø under landbrugsproduktionen.

Lokalt arbejder vi for at forhindre en forringelse af den danske natur og biodiversitet gennem lobbyarbejde, høringssvar og klager.

I 2016 fik vi medhold i 67 procent af foreningens klager over miljøgodkendelser til udvidelser af landbrug. For eksempel har vi været med til at sikre en § 3 beskyttet mose i Vordingborg mod en øget ammoniak-deposition og dermed forringelse af den lokale natur.

alt
Rikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 23 20 30 07

Hvad kan du gøre?