Naturen har for lidt plads

Naturen har alt for lidt plads. 60 procent af Danmarks areal er landbrug. Det gør Danmark til et af de EU-lande, hvor landbruget fylder mest. Men det, der for alvor gør Danmark speciel, er andelen af landbrugsjord under plov.

93 procent af landbrugsarealet - og det vil sige 56 procent af hele Danmark - bliver pløjet, gødet og næsten alt sammen også sprøjtet hvert eneste år.

I andre lande ligger det meget lavere. I gennemsnit er 26 procent af landarealet i EU under plov, viser tal fra FN's fødevarer og landbrugsorganisation. Det gør Danmark til det mest intensivt dyrkede land i EU.

Danmarks Naturfredningsforening ser landbruget som en vigtig del af løsningen på klima- og biodiversitetskrisen.

Landbruget er en del af løsningen

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et landbrug i balance med naturen, miljøet og klimaet.

Vi har en vision om, at landbruget bidrager effektivt til at løse nutidens og fremtidens udfordringer:

  • Landbruget skal bidrage til at løse klimakrisen. Det skal bl.a. ske ved at dyrke mere mad til mennesker og i mindre grad dyrke foder til husdyr. Der skal også tages klimaskadelige lavbundsjorde ud af drift, så de kan blive til natur igen.
  • Landbruget skal skabe plads til sammenhængende naturområder.
  • Landbruget skal producere kvalitetsfødevarer uden at forurene vores vandmiljø.
  • Landbruget skal være økologisk og undgå at belaste vores grundvand og drikkevand med sprøjtegift.

Visionen er baggrunden for DN's landbrugspolitik, som leverer en lang række anbefalinger til, hvordan politikerne kan sikre natur og miljø under landbrugsproduktionen.

alt
Rikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 23 20 30 07

Hvad kan du gøre for naturen?