26. januar 2021 19:30
Digitalt møde på Zoom
Kratmøllebroen Foto: Grethe Reedtz
Græse Å er et markant vandløb i Frederikssund Kommune med store rekreative muligheder for borgerne. DN Frederikssund har gennem længere tid på forskellig vis arbejdet for et sammenhængemde øko- og stisystem langs åen.
Den nye film "Den gamle bro over Græse Å" er nu klar til premieren.

26. januar 2021 19:30 - 21:00

Til premieren vil filmen blive præsenteret og kommenteret, og derudover vil vi gense vores tidligere producerede video "Natursti i istidsdalen".
Miljøminister Lea Wermelin medvirker med en hilsen.
Hele arrangementet vil sætte fokus på biodiversitet og stiforløb langs Græse Å.
Denne event vil finde sted på Zoom.
Vi anmoder derfor om, at du tilmelder dig premieren ved at sende dit navn og mail-adresse til DN Frederikssund på frederikssund@dn.dk senest 21. januar 2021. Derefter får du tilsendt adgangskode og program til den digitale filmpremiere.

DN Frederikssund