29. juni 2024 10:00
3600 Frederikssund, Lille Rørbækvej 14
Indkørsel ved den sydlige ende af gadekæret.
Udsigt til Roskilde Fjord
Lille Rørbæk Enge ligger langs Roskilde Fjord mellem Jyllinge og Frederikssund og er kendt for et meget fint planteliv og blandt andet fine rigkær og fine strandenge.
DN Frederikssund og Botanisk Forening arrangerer en tur i området anført af Minna Møller og Thure Hauser fra Botanisk Forening.

29. juni 2024 10:00 - 14:00

Vi går en tur i området og ser på sjældenheder og forskellige vegetationstyper; vi kommer til at gå mindst 5 km undervejs. Da der findes en del sjældne planter i området, opfordrer vi kyndige lokalkendte botanikere til at deltage og bidrage – i øvrigt er alle velkomne.
Medbring gerne din egen frokost, som kan nydes undervejs.
Man kan læse om området og dets fredning på https://www.fredninger.dk/fredning/lille-roerbaek/

DN Frederikssund