6. oktober 2024 10:00
3600 Frederikssund, Linderupvej 11
Bænken overfor Linderupvej 9/11
Foto: Regnbue og fiskeørn? over Natura 2000 strandengen. Jens H Petersen
Fugle ved Fjorden
På Natura 2000 strandengen ud for Linderupvej i Frederikssund er der et rigt fugleliv. Årstiden er til at se på trækfugle og der fortælles om de fugle, der befinder sig på stedet denne dag.

6. oktober 2024 10:00 - 12:00

John Hansen fra DOF udpeger og fortæller om de vade- og trækfugle, man kan se omkring den Natura 2000 beskyttede strandeng ved Græse Å’s udløb i Roskilde Fjord. Vi kan nok lokke flere fuglekyndige med teleskoper til, så alle kan få et kig. Måske kommer der også en ørn forbi og forårsager stor opstandelse blandt gæs mm? Vi mødes på stien overfor Linderupvej 11, ved bænken. Ved tørvejr vil der også være nogle klapstole. Er fuglene væk, trækker vi ud mod klinten. Medbring om muligt egen kikkert. Hvis der er interesse for det, kan turen gentages ved forårstrækket i 2025.”

DN Frederikssund
  • Tilmelding ikke nødvendig