23. april 2024 19:00
3600 Frederikssund, Østersvej 4
Foreningshuset ved Marbæk Strand
. Foto: .
Solcelleanlæg er ved at blive hvermandseje i Danmark, men hvordan virker systemerne egentlig? Og hvad skal man være opmærksom på eksempelvis med hensyn til skygger og dimensionering af inverter eller omformer?
Mange tekniske spørgsmål rejser sig.

23. april 2024 19:00 - 22:00

Sammen med forskeren Kasper M. Paasch ser vi nærmere på forskellige typer solceller og hvor udviklingen bevæger sig hen med bl.a. hybride batterisystemer.
I foredraget vil der blive givet en generel orientering om solcelleanlæg, deres opbygning, tekniske funktion og betydning af skygger samt specielle forhold for store anlæg, herunder også en diskussion af fordele og ulemper ved henholdsvis string- og central-inverter-konceptet.
Vi vil gennemgå funktionsprincipperne for små og store anlæg samt dykke ned i mulighederne i en branche i stærk udvikling. Vi skal også se på helt nye generationer af solceller og batterisystemer.

DN Frederikssund