Der er meget, der kæmper om børns opmærksomhed. Naturen er et helle, hvor børn frie af forventninger kan følge deres nysgerrighed og give fantasien og legelysten frit spil. Og ligesom børnene har brug for naturen, så har naturen også brug for børnene. Børn, der fra barnsben begejstres af naturen og lærer den at kende, bliver nemlig også bedre til at passe på naturen, som de vokser op.

Men danske børns kendskab til og berøring med naturen lader til at være begrænset. Næsten halvdelen af de danske børn har ikke set et pindsvin, og mindre end hver fjerde har prøvet at samle mad fra naturen. Det viser en undersøgelse, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening i sommeren 2021.

Undersøgelsen viser, at børnene er interesserede i naturen, og at forældrene gerne så familien bruge naturen mere. Men mangel på tid eller inspiration og konkurrencen fra skærme og andre fritidsaktiviteter gør det svært for nogle familier at komme mere ud.

Og så har Corona haft en positiv indvirkning på familiernes naturbrug. Læs mere og dyk ned i de vigtigste tal fra undersøgelsen her.

Mange børn kender ikke helt almindelige dyr

For at blive klogere på børnenes kendskab til naturen blev de 1.100 børn, der deltog i undersøgelsen, bedt om ud fra billeder at udpege, hvilke af ti almindelige danske dyr, de har set i naturen. De blev også spurgt til, hvilke naturaktiviteter de har prøvet.

Herunder kan du se, hvordan børnenes svar fordeler sig:

Derudover viser svarene, at den naturaktivitet, flest børn foretrækker, er at bade i havet (73%), mens der er færrest, der gerne vil på mørketur (23%).

Naturen er populær hos de yngste

Udover den store aldersmæssige forskel på svarene, så er der også enkelte markante forskelle på henholdsvis drenges og pigers svar. Drengene foretrækker i langt højere grad at spille digitale spil end pigerne gør (78% vs. 41%), mens pigerne bedre kan lide at være kreative (76% vs. 32%) eller lave mad (41% vs. 22%) end drengene.

Spørger man danske børn mellem 5 og 7 år, så er der mange, der gerne vil bruge deres tid på at være i naturen. Hele 67% af dem har naturen på en top 5, hvilket kun overgås af serier, film og tv, som 79% af de yngste deltagere har angivet som en af deres 5 foretrukne aktiviteter.

Generelt er de danske børn glade for skærme – noget som kun forstærkes, jo ældre de bliver. Og når eksempelvis skærme og fritidsaktiviteter bliver mere populære med alderen, så sker det især på bekostning af børnenes præference for kreative aktiviteter og ikke mindst ophold i naturen:

Børnene vil passe på naturen og klimaet

Tre ud af fire forældre oplever, at deres børn er interesseret i naturen, mens 62% oplever, at deres børn er interesseret i at handle på klimaforandringerne – fx sortere affald. Det falder godt i tråd med, at mere end 3 ud af 4 af børnene (76%) selv giver udtryk for, at de gerne vil være med til at skabe hjem for dyr og planter.

De fleste børn er altså interesserede i at passe på vores fælles natur og klima – både i deres forældres øjne, og hvis man spørger dem selv.

Forældre mangler både tid og inspiration

Fire ud af fem forældre svarer i undersøgelsen, at de finder det nemt at tage deres barn med ud i naturen. Alligevel svarer lige så stor en andel, at de i høj grad eller nogen grad ønsker, at deres familie kom mere ud i naturen.

Undersøgelsen viser, at de største barrierer for at komme mere ud, er mangel på tid (47%), mangel på viden eller inspiration til, hvor og hvordan man kan bruge naturen (42%) samt hvis børnene hellere vil lave noget andet (31%).

Barnets alder har også en del at sige for, hvilke barrierer der er mest udtalt. For eksempel er tid en barriere for flere familier med yngre børn (53%) end for andre familier, mens barnets manglende lyst er en hyppigere årsag for familierne med mellemstore og ældre børn (38% og 32%), end det er for dem med yngre børn (23%).

Tre ud af fire forældre svarer i øvrigt, at de i høj eller nogen grad ville ønske, at deres barn kom mere ud med barnets skole eller daginstitution. Udover dem selv og skolen/daginstitutionen, så nævner forældrene også venner og legekammerater (24%) og bedsteforældre (20%) som nogle, der kan hjælpe med at få deres barn med ud i naturen.

Corona-nedlukningen fik børnefamilier mere ud i naturen

En af de ting, corona-nedlukningen har givet os, er måske netop mere tid. I hvert fald har nedlukningen fået børnefamilierne mere ud i naturen – og en stor andel har også holdt fast i de gode vaner efter første genåbning. Det ses tydeligt, hvis man sammenligner forældrenes svar på, hvor meget de har opholdt sig i naturen i de tre perioder ”før COVID-19-nedlukning”, ”under COVID-19-nedlukning”, ”i seneste genåbningsperiode”:

37% af familierne øgede deres naturbrug fra før til under nedlukningen, og selvom 23% har mindsket ditto efter første genåbning, så taler udviklingen over hele perioden sit tydelige sprog: Hver fjerde danske børnefamilie har øget deres naturbrug fra før nedlukningen til efter første genåbning – kun 5% har mindsket deres naturbrug i samme periode.

En anden måde at begribe udviklingen på er ved at kigge på fordelingen af lavfrekvente og højfrekvente naturbrugere – altså dem, der henholdsvis bruger naturen max én gang om ugen, og dem, der bruger naturen mindst to gang om ugen. Hvor 67 procent af de danske børnefamilier faldt i kategorien lavfrekvente naturbrugere – mod altså 33 procent højfrekvente naturbrugere – før nedlukningen, så hed fordelingen 51-49 under nedlukningen og 58-42 efter første genåbning.

Hvis vi skal løse kriserne for klimaet og biodiversiteten, skal vi starte med børnene. Børn skal vide mere om naturen, dens ressourcer og kredsløb. For børn, der kender og elsker naturen, er også bedre til at passe på den. - Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening

Hvad kan du gøre?

Vi arbejder for at få flere børn ud i naturen

Naturen er en fantastisk legeplads for børn, der bare venter på at blive løbet, klatret og leget i. Når børn bruger naturen, udvikler de sig. Balanceevnen og motorikken udfordres, indlæringsevnen trænes og fantasien slippes løs.

Men børn i dag tilbringer langt mindre tid i naturen end deres bedsteforældre gjorde, da de var børn. Blandt årsagerne til det er, at mange børnefamilier i dag er presset på tid - og naturen får ikke meget af den.

Skoledagene er lange, der er mange planlagte aktiviteter i fritiden, og der er meget elektronisk støj i form af mobiltelefoner og iPads, der er med til at holde børnene indendørs i stedet for ude i naturen.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at få flere børn ud i naturen ved hjælp af flere konkrete indsatser:

alt
Thomas Neumann
Naturvejleder og organisationskonsulent