Transporten påvirker klima og miljø

CO2 fra transportsektoren udgør et stort problem for klimaet. CO2-udledningen fra person- og lastbiler udgør over en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledning.

Trafikkens luftforurening belaster miljøet. Kvælstof fra bilernes os lejrer sig i naturen og er med til at ødelægge kvælstoffølsomme områder.
Luftforureningen skaber store sundhedsproblemer, særligt i byerne. I København dør 500 borgere hvert år for tidligt af luftvejslidelser på grund af trafikken.

Veje forbinder mennesker, men afskærer dyr fra deres artsfæller og forhindrer deres naturlige adfærd. Biler, fly og andre transportmidler skader klimaet med CO2-udledning og forurener luften så miljøet og vores sundhed. Derfor er det nødvendigt at skabe bæredygtige transport og stoppe udbygningen af vejene.

Hver dag kører vi til arbejde, til fritidsinteresser og til møder med mennesker, vi holder af. Og hver dag er vi afhængige af varetransport - inden og uden for Danmarks grænser - for at kunne sætte mad på bordet.

Men vores veje og trafik påvirker naturen, miljøet og klimaet negativt.

Veje og jernbaner fragmenterer naturen

Naturen i Danmark er stærkt fragmenteret. Man kan sige, at vores natur har været igennem en æggedeler bestående af veje og jernbaner, som har delt naturen i små isolerede områder.

For krondyr, hasselmus, padder og mange andre dyr udgør veje og jernbanespor en uoverstigelig barriere, som de enten undgår at krydse eller krydser med fare for at blive påkørt. Efter udvidelsen af motorvej E45 i Nordjylland har det vist sig, at der er forskel på grævlinges gener øst og vest for motorvejen. Det er første tegn på mulige konsekvenser som genetiske sygdomme og indavl, der kan føre til nedgang i og udryddelse af bestande.

For dyr og planter betyder opdelingen af naturen, at de mister forbindelse til artsfæller i nærheden. Små isolerede bestande er i større fare for at forsvinde end store bestande i indbyrdes kontakt.

Hvad gør vi?

Vi ønsker et stop for nye veje, der lægger forhindringer for dyr og planter. Hvis naturens tilbagegang skal bremses, skal vi passe på den sidste værdifulde natur.

Det skal være nemmere og billigere at komme omkring miljøvenligt. I stedet skal vi satse mere på kollektiv transport.

Cyklen skal være et attraktivt og billigt alternativ til bilen. Og samkørsel skal foregå optimalt og effektivt. Vi arbejder for at fleksible dele, leasing- og lånebilsordninger får flere til at vælge egen personbil fra.

Vi skal have mere energieffektive biler. El-bilen skaber ingen lokal forurening, støjer minimalt og bliver i takt med udviklingen af det vedvarende energisystem CO2-neutral.

Læs mere om elbiler her

Vi skal have flere gasbusser, som i starten kører på fossil bygas, men med tiden får iblandet mere og mere biogas.

alt
Lasse Jesper Bering Pedersen (orlov)
Klima- og energipolitisk seniorrådgiver