Transportsektorens energiforbrug udgør i dag en tredjedel af Danmarks samlede energiforbrug og består næsten udelukkende (95 procent) af fossile brændstoffer. Elbiler kører på el og er, set ud fra et klimasynspunkt, mere attraktive end diesel- og benzinbiler, der udleder mere CO2 ved kørsel.

Af transportsektorens samlede energiforbrug står personbilerne for ca. halvdelen. Men i dag kører forsvindende få personbiler på el. I 3. kvartal 2018 var under en procent af alle nye biler, der blev solgt i Danmark, elbiler. Og i dag er der omkring 6.300 elbiler i Danmark og i alt over 2,4 millioner personbiler.

Det svarer til, at der kun er 2,6 elbiler pr 1000 biler i Danmark.

Elbilen udleder mindre CO2

En elbil udnytter energien langt bedre end en konventionel bil. Faktisk bruger en elbil mere end 80 procent af den energi, der puttes i batteriet, til fremdrift. Knap 20 procent går til spilde. I en benzin- eller dieselbil er forholdet direkte omvendt. Her er det kun 20 procent af den energi, der fyldes i tanken, der rent faktisk udnyttes til at få bilen til at køre. Resten går tabt i friktion m.m.

Elbiler udleder lidt over halvt så meget CO2 pr. kørt kilometer, som en sammenlignelig benzinbil. En VW e-Up udleder således 52 gram CO2 pr. kørt km, mens den i benzinudgaven udleder 95 gram CO2 pr. kørt km. Nissan Leaf (el) og Nissan Pulsar udleder hhv. 77 gram og 117 gram CO2 pr- kørt km.

CO2-udledningen varierer afhængigt af bilen, hvor større biler generelt udleder mere CO2 end små. Af grafen ser du, at en fossilbil i gennemsnit udleder mere end dobbelt så meget CO2 som en elbil ifølge Klimarådet.

Figuren viser, at elbiler, der bruger dansk produceret elektricitet, som i høj grad er baseret på vedvarende energi, udleder betydeligt mindre CO2 end dieselbiler. Figuren viser tillige, at CO2-udledningen fra plug-in-hybridbiler er nogenlunde på linje med effektive dieselbiler.

Med nye skrappere EU-krav forventer man, at udledningen af CO2 fra hhv. diesel- og benzinbiler i 2030 i gennemsnit vil være på 105 og 122 gram CO2 pr. kørt kilometer. For elbiler vil udledningerne dog nærme sig ganske få gram i samme periode, efterhånden som vi får mere vedvarende energi ind i vores energiforsyning.

3 myter om el-bilen:

 1. Den er ikke klima-venlig
 2. Den kører ikke langt nok
 3. Den er dyr

Rækkevidden er en mental barriere

Rækkevidde for elbilerne er en mental barriere, men ikke en fysisk barriere. Den gennemsnitlige dansker kører 50 kilometer om dagen, og elbilen er altid fuldt opladt hjemmefra, når vi skal bruge den. I dag foregår 85 procent af opladningen af elbiler hjemme hos danskerne selv.

Udfordringen med at lade bilen op i stedet for at fylde benzin eller diesel på er generelt, at det tager længere tid, og at der er færre ladestandere i Danmark. Strømstress, kunne vi kalde den tvivl, der er forbundet med faren for at løbe tør for strøm på upassende tidspunkter, hvor der er lang vej hjem eller til den nærmeste offentligt tilgængelige ladestander.

På hjemmesiden plugshare.dk kan du se, hvor du kan oplade din elbil.

Opladning i hjemmet fungerer

Hjemmeopladning af elbilen er rygraden i infrastrukturen. Det er billigt, det er nemt og bekvemt. Ved hjemmeopladning udnyttes den vedvarende energi som er i elnettet om natten ved at lægge den ned på bilernes batteri, mens vi sover.

Vi skal have flere ladestandere og -stationer

Regeringen har et mål om, at der skal være en million elbiler på de danske veje i 2030. Regeringens forventning er, at elbilerne i høj grad kommer på kørebanen af sig selv, efterhånden som de bliver billigere.

Men udbredelsen af elbiler hænger uløseligt sammen med udbredelsen af ladestandere. I dag er ladeinfrastrukturen på plads til at servicere de elbiler, der kører på vejene i dag. Men hvis regeringens målsætning skal være bæredygtig, så skal der flere standere til, og de skal kunne oplade elbilerne hurtigere end dem, der er offentligt tilgængelige i dag.

De fleste danskere oplever manglen på ladestandere eller desiderede ladestationer som en barriere. Man bliver ganske enkelt usikker på, om man kan få sin bil ladet op, når behovet opstår midt under en køretur. Dem, som allerede har investeret i en elbil oplever også den såkaldte ”strømstress”, der er en nervøsitet over, om de kan få opladt deres elbil, når de skal køre steder hen, hvor infrastrukturen er mere begrænset, og hvor de måske ikke kender mulighederne i området.

Hurtig opladning, tak!

Det kan tage lang tid at lade sin elbil op, fordi de fleste ladestandere, der er stillet op i dag, ikke er såkaldt hurtig-ladestandere, men almindelige ladestandere.

Almindelige ladestandere er typisk at finde på offentlige parkeringspladser eller ved store supermarkeder, hvor bilerne skal holde i længere tid ad gangen. Almindelige ladestandere lader ca. 100 km på en time.

I 2019 komme der nye elbiler på det danske marked, der kan oplade 100 km på bare otte til ti minutter. Det er bl.a. BMW iX3 og Mercedes EQC.

Men hurtig opladning kræver også hurtige ladestandere. Hurtige ladestandere kan lade batteriet 80 procent op inden for en halv time. De sidste procent tager længere tid at lade op af den årsag, at opladning af helt tomme eller næsten tomme batterier sker hurtigt, mens efter 80 procent opladning sænkes hastigheden.

En barriere for at opsætte flere ladestandere er, at det i dag slet ikke er alle, der har mulighed for at sætte en ladestander op på deres grund, fordi elnettet ikke er tilstrækkeligt udbygget til at trække den mængde strøm, det kræver at oplade elbilens batteri i løbet af kort tid. Det betyder, at elnettet skal optimeres for, at vi kan løse den udfordring.

Infrastrukturplan skal muliggøre flere elbiler

Såfremt regeringen ønsker at opfylde deres egen målsætning om en million grønne biler på vejene i 2030, skal der udarbejdes en infrastrukturplan. For at planen kan understøtte udbredelsen af elbiler, kræver det, at vi kommer i gang med at udbrede og forbedre infrastrukturen nu, så dens mangler ikke risikerer at bremse udviklingen efterhånden, som vi begynder at få billigere elbiler med lang rækkevidde på markedet.

Nye elbiler bliver et reelt alternativ til benzin- og dieselbiler på både pris og rækkevidde, såfremt der er optimale ladestandere og en holdbar infrastruktur.

Hybrid-biler er mere populære end elbiler, men...

De er tunge og kører stadig på fossile brændsler. Derfor gavner det ikke klimaet i nævneværdig grad at vælge en hybrid eller en plug-in-hybrid omend sidstnævnte kører lidt mere på el end den første.

Hybridbiler

Hybridbiler har både en forbrændingsmotor og en el-motor. Den kører på fossile brændstoffer 75 procent af tiden og får el fra dens kørsel – altså når den kører på forbrændingsmotoren, og når der bremses.

Man kan derfor ikke oplade en hybridbil, som man kan med en el-bil og en plug-in-hybridbil. Hybridbilen er typisk tungere, og derfor mere energikrævende at drive frem end biler, der kun kører på el.

Plug-in-hybridbiler

Plug-in-hybridbiler er drevet af både en forbrændingsmotor og en elektrisk motor, men den kører primært på el. Når batteriet er fladt, bliver bilen drevet af det fossile brændstof. En plug-in-hybridbil kan oplades ligesom en ren el-bil.

Da vi kun har omkring 50 procent vedvarende energi i vores elforsyning (el lavet af sol- og vindenergi), så er det måske en forklaring på, at flere danskere p.t. køber denne bil frem for en elbil.

Spørgsmål og svar om elbiler


Hvor længe holder elbilens batteri? Og hvad sker der med dem, når de er udtjente?

Elbilers batterier er langt bedre end deres rygte og nyere undersøgelser viser, at de også holder væsentligt længere end forventet. Derfor har bl.a. Nissan og Renault forlænget garantien på batteriet fra 100.000 til 160.000 km, og fra fem til otte år.

Det er sandt, at vi i fremtiden vil stå med en udfordring i forhold til at håndtere batterierne, når de er udtjente. Men det er en udfordring, der giver en masse muligheder. Når elbilens batteri anses som udtjent, har det ofte omtrent 80 procent af kapaciteten tilbage. Den kapacitet er meget nyttig i samspil med vedvarende energi fra sol og vind, på virksomheder, som f.eks. datacentre, hvor en stabil energikilde er altafgørende, i boliger og andre steder, hvor man kan have en fordel af at gemme energi.

Elbilens batteri er selv efter, at det ikke længere kan bruges i bilen, stadig en meget værdifuld ressource, der kan bruges andre steder. Derfor giver det rigtig god mening at genanvende dem, og derfor vil der også være et stort incitament til at gøre det. Efterhånden som der kommer mange flere brugte batterier på markedet, bliver det mere og mere interessant for virksomheder og andre at indtænke ressourcen.

Er det dyrere at købe og eje elbil sammenlignet med en diesel- eller benzinbil?

En elbil er dyrere i indkøb – men væsentlig billigere i forbrug, afgift og vedligeholdelse. En elektrisk VW Golf koster 316.495 kroner, mens en tilsvarende benzinudgave koster 255.196 kroner. Elbilen er altså 61.300 kr. / 24 procent dyrere end benzinudgaven.

Men elbilen er 50 procent billigere i drift:

 • En elbil kan holde længere, fordi motoren er meget mere simpel end en fossil-motor. Der er meget færre dele, der kan slides, ruste og blive utætte sammenlignet med fossibiler.
 • Da elbilen hverken skal have skiftet olie, tandrem eller have dyre reparationer på motor og gearkasse er den mindst 50 procent billigere i drift og vedligeholdelse .
  Desuden er afgiften lavere, og forsikringen fås billigere til elbil.

Og elbilen er billigere i forbrug:

 • En familie bruger i gennemsnit 860 kroner om måneden på benzin eller diesel, viser tal fra Danmarks Statistik. Til sammenligning koster ubegrænset strøm til elbilen - både hjemme og på farten – 599 kroner om måneden. På et år har du sparet over 3.100 kroner i forbrug.
 • Hvis dit benzin/diesel-forbrug er større end gennemsnittet, vil du besparelse selvfølgelig også blive større.

Er elbiler lige så sikre som almindelige biler?

Elbiler er på alle måder lige så sikre som andre biler. De gennemgår de samme tests som almindelige biler og faktisk har elbilen Renault Zoe fået de maksimale fem stjerner i EuroNCAP’s kollisionstest og er kåret som den sikreste bil i sin størrelse.

Er elbilen ikke kun en by-bil?

Elbilen har bestemt sin force i byen. Ikke alene udleder den hverken støj eller partikler i nærmiljøet, den er også hurtig og nem at køre. Mange stop og start i byen passer perfekt til elbilen, der jo genindvinder energi på batteriet, når du bremser.

Men elbilen virker også for dig, der bor uden for byen. Selv elbiler med en kortere rækkevidde vil for de flestes vedkommende være oplagt til at pendle til og fra arbejde. Har du for eksempel 50 kilometer hver vej til din arbejdsålads, kan alle nyere elbiler i dag klare turen uanset årstiden. Har du mulighed for at oplade din elbil på din arbejdsplads, kan du i dag uden problemer pendle 100 km hver vej, også selvom du har en elbil med et mindre batteri.

Er der tilstrækkeligt med ladestandere til, at elbilen kan blive et reelt alternativ til benzin?

Nej, ikke for alle. Med en lille smule planlægning er det bestemt muligt at komme rundt i hele Danmark (og det meste af Europa) i en elbil i dag. Men for mange mennesker er netop det, at man skal planlægge sine ture, en barriere. Flere ladestander på taktisk smarte steder vil gøre barrieren mindre og dermed gøre det nemmere for den enkelte at vælge elbilen til.

Mange folk i byen har ydermere den udfordring, at de ikke har mulighed for at lade op, hvor de bor. Måske stiller boligforeningen eller parkeringspladsen nede på gaden ikke ladestandere til rådighed. Her ville en ladestander på arbejdspladsen kunne være med til at gøre udfordringen mindre, ligesom også hurtig-ladestandere på vej til arbejde i fremtiden vil kunne løse problemet.

Hvor langt kører elbiler på én opladning?

Elbilen har kortere rækkevidde end benzin- og dieselbilen. Nye elbiler kan dog køre op til mellem 300 og 400 km på en enkelt opladning. Men elbilen har en fuld tank hver morgen, når den er blevet opladt i hjemmet. Hovedparten af danskerne kører meget kortere distancer end elbilens rækkevidde. Tesla Model S og Model X kan i dag køre over 400 km på en opladning og op til omkring 600 km.

Kan jeg have en elbil, hvis jeg bor i lejlighed i byen?

I dag kan du lade elbilen op på flere offentligt tilgængelige parkeringspladser, ved arbejdspladser, store supermarkeder mv., men det er klart at foretrække at lade elbilen op hjemmefra. Tag en snak med din andelsboligforening, grundejerforening eller din kommune om opsætning af en eller flere ladestandere, hvor du bor, er på tegnebrættet eller kan komme det. I den nærmeste fremtid vil problemet blive mindre i takt med, at hurtig-ladestandere opsættes. Når der er hurtig-ladestandere til rådighed på ruten til og fra dit arbejde, kan en opladning af 100 km klares på ti minutter.

Hvad har elbiler med klimaet at gøre/hvorfor arbejder DN med elbiler?

Danmarks Naturfredningsforening vil gerne have danskerne til at vælge elbil, næste gang de skal lease, leje, købe eller vælge en delebil. Elbilerne er nemlig en væsentlig del af løsningen på klimaproblemerne. I 2014 udgjorde de samlede danske udledninger ca. 51 mio. ton CO2-ækvivalenter. Heraf udgør persontransporten 7,2 mio. ton, svarende til 14 procent af de samlede danske udledninger.

Danmarks Naturfredningsforening lægger sig op ad Klimarådets anbefalinger. I deres rapport står der:
Personbilerne står for ca. halvdelen af transportens klimabelastning i Danmark. Det kan meget vel være en god ide at fremme elbiler inden for offentlige myndigheders bilflåde eller taxier, men den største klimaudfordring frem mod 2030 udgøres af personbilismen i husholdninger og erhverv, der står for hovedparten af CO2-udledningerne på vejene.

Er det ikke bedre at bruge offentlig transport eller cykle? Hellere færre biler end grønne biler?

Danmarks Naturfredningsforening arbejder først og fremmest på at gøre alternativer til personbiltransporten mere attraktive, fordi det er mest klimavenligt, at vi transporterer os sammen eller via cyklen. Men for mennesker i visse områder af landet og i visse tilfælde er offentlig transport bare ikke en mulighed. Vi anerkender, at vi bilen er et nødvendig for mange mennesker.

DN mener

Omstilling af vores transport sektor er et helt centralt element i kampen for at reducere vores klimabelastning. I Danmarks Naturfredningsforening mener vi, at alt persontransport i 2035 skal være på el-baseret køretøjer. Det vil blandt andet kræve et stop for ny-salg af benzin og diselbiler i 2025.

Ved en omstilling til el- biler, der får deres strøm fra vedvarende energikilder såsom vind- og solenergi, får vi ikke bare en reduceret udledning af klimagassen CO2, men vi får mindre støj og mindre luftforurening.

I Danmarks Naturfredningsforening glæder vi os over, at der er kommet mere fokus på el- bilerne, og vi anerkender de politiske målsætninger. Men vi ønsker en hurtigere omstilling end den, der er lagt op til.

Som grøn forening ønsker vi at bidrage til at overkomme en række barriere ved omstillingen til el-biler gennem oplysning til forbrugerne og via dialog med politikerne.

Hvis vi skal komme i mål med de politiske målsætninger, så skal der udbygges en national infrastruktur for ladestationer og ladestandere. Det skal være muligt at få ladt sin elbil op i hele landet.

Det skal der til:

 • En national infrastrukturplan for ladestationer i Danmark, der gør det nemmere at køre elbil i Danmark.
 • Der skal stilles krav til tankstationer om at tilbyde opladning af elbiler.
 • Nysalg af benzin og diesel biler skal være slut i 2025.
 • Alle nye erhvervsbiler/firmabiler skal være el-biler i 2020.
 • Ved bilsalg skal sælger oplyse om de forventede udgifter i bilens levetid. Denne udregning vil tilgodese elbilen, da økonomiske udgifter i bilens levetid er mindre for elbiler end benzin- og dieselbiler.
alt
Lasse Jesper Bering Pedersen (orlov)
Klima- og energipolitisk seniorrådgiver

Nyheder om elbil