Fremtidens energiforsyning i Danmark

Danmarks Naturfredningsforenings energipolitik

Hvad mener vi?

Inden 2040 skal den danske energiforsyning producere vedvarende energi svarende til eget behov.

Derudover skal varme- og transportsektoren i høj grad omstilles til el og integreres i energiforsyningen. Fremtidige investeringer målrettes løsninger, der understøtter denne udvikling.

Grundlæggende findes der tre virkemidler i den grønne omstilling af vores energiforsyning:

  • energieffektivisering
  • energibesparelser
  • omstilling til vedvarende energi

Alle tre elementer skal i spil, men besparelser og effektivisering skal prioriteres først. Alt andet lige vil de største effekter for klima, natur og miljø vindes, hvor vi helt kan undgå at producere og bruge energi.

Hvad gør vi?

I Danmarks Naturfredningsforening arbejder vi for en mere bæredygtig energiforsyning.

Vi arbejder fokuseret med at påvirke omstillingen blandt andet ved at følge med i energidebatten, kommentere på nye lovforslag og sende vores bemærkninger til den pågældende minister.

Lokalt arbejder vi med energianlæg gennem lobbyarbejde, høringssvar og klager. Vi arbejder med at komme af med energiforsyning, der bygger på kul, biomasse, affald og lignende.

Vi vil have vindmøller, jordvarme, solvarme, varmepumper, energilagring m.v. suppleret med affaldsbaseret biogasanlæg.

Vi arbejder også for, at indretning og lokalisering af energianlæg skal ske under størst mulig hensyntagen til natur og miljø.

alt
Lasse Jesper Bering Pedersen (orlov)
Klima- og energipolitisk seniorrådgiver