Arbejdsområde

Marcus er studentermedhjælper i medlemsservice, og varetager sammen med resten af medlemsserviceteamet den direkte kontakt med foreningens medlemmer

CV

Uddannelse

Stud. retorik, Københavns universitet, 2022 - nu

Medlemmer, administration og partnerskaber