Når dagene bliver kortere og mørkere er der ekstra stor risiko for at ramme hjortevildt, når vi kører på danske veje.

Oktober, november og december er nemlig de måneder, hvor Dyrenes Beskyttelse får allerflest henvendelser fra borgere, der har ramt et dyr eller ser et ligge på vejen.

Sidste år kom der over 10.000 henvendelser om påkørsler, og en tredjedel af dem kom i de sene efterårsmåneder.

- Hjortene bruger især timerne omkring skumring på at gå rundt og finde mad. Og når dagene bliver kortere og mørkere, falder hjortenes aktivitet mere sammen med os menneskers, når vi kører til og fra arbejde, forklarer Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

2019 bliver nyt rekordår for påkørsler af råvildt

Ifølge tal fra Dyrenes Beskyttelse er antallet af hjortepåkørsler steget fra 7.630 i 2015 til 10.445 i 2018, der var rekordår.

Og den rekord bliver slået i 2019, da man allerede i løbet af årets første syv måneder langt overgik det samlede antal påkørsler i 2018.

Selvom tallene ser voldsomme ud, har vi heldigvis så sund en hjortevildtsbestand, at påkørslerne ikke har nogle store konsekvenser for dyrene.

- Vi ser formentlig en stigning, fordi vi får flere og flere hjorte i de danske skove. Så det betyder ikke noget for bestanden. Men det er et etisk problem, at dyr lider en langsommelig og smertefuld død efter en påkørsel. Det vil vi alle gerne undgå, siger Bo Håkansson.

Flere og flere hjorte bliver påkørt

Ifølge tal fra Dyrenes Beskyttelse er antallet af hjortepåkørsler steget fra 7.630 i 2015 til 10.445 i 2018, der var rekordår.

Og den rekord bliver slået i 2019, da man allerede i løbet af årets første syv måneder langt overgik det samlede antal påkørsler i 2018.

Selvom tallene ser voldsomme ud, har vi heldigvis så sund en hjortevildtsbestand, at påkørslerne ikke har nogle store konsekvenser for dyrene.

- Vi ser formentlig en stigning, fordi vi får flere og flere hjorte i de danske skove. Så det betyder ikke noget for bestanden. Men det er et etisk problem, at dyr lider en langsommelig og smertefuld død efter en påkørsel. Det vil vi alle gerne undgå, siger Bo Håkansson.

Sådan undgår du at påkøre hjortevildt

 • Sæt farten ned, især fra skumring og i de mørke timer generelt, og når du kører på veje ved skove, marker og åben natur med hegn med ”huller” i eller levende hegn.
 • Hold øje med hjorteadvarselsskilte og tag dem alvorligt! Og ser du en hjort hoppe over vejen, så sæt farten helt ned. Måske er der flere!
 • Tænd for det lange lys, hvis du kører alene på en mørk vej. Så kan du se hjortene i bedre tid. Typisk ser man de 2 gule ”prikker” fra øjnene.

Uheld har intet med vintertid at gøre

På trods af stærke myter har påkørslerne ikke noget at gøre med, at vi skifter til vinter- fra sommertid.

Ifølge en undersøgelse lavet af DCE, Aarhus Universitet, sker de fleste hjortepåkørsler mellem kl. 5 og 8 og mellem kl. 17 og 23 året rundt – og der er ingen særlig stigning ved overgangen til og fra sommertid.

For eksempel påkøres der ifølge undersøgelsen flere rådyr i april og maj end i marts, når sommertiden begynder.

- Vi skal holde godt øje med hjortevildt hele året rundt og på alle tidspunkter men især i efterårs- og vintermånederne, fordi det bliver tidligt mørkt. Men der er sandsynligvis ikke tale om, at dyrene bliver forvirrede og oftere forvilder sig ud på vejene, fordi klokkeslættet rykker en time.

Her påkøres der flest hjorte

Antal henvendelser til Dyrenes Beskyttelses vagtcentral i 2018.

 1. Aalborg Kommune (434 henvendelser)
 2. Viborg Kommune (351 henvendelser)
 3. Hjørring Kommune (299 henvendelser)
 4. Frederikshavn Kommune (287 henvendelser)
 5. Aarhus Kommune (277 henvendelser)
 6. Næstved Kommune (263 henvendelser)
 7. Bornholm Kommune (250 henvendelser)
 8. Vejle Kommune (220 henvendelser)
 9. Jammerbugt Kommune (216 henvendelser)
 10. Slagelse Kommune (214 henvendelser)

Påkørt hjort? Det skal du gøre

 1. Ring til Dyrenes Beskyttelses vagtcentral 1812
 2. Følg nøje vagtcentralens anvisninger
 3. Vent i bilen. Nærvær af mennesker stresser dyret
 4. Bliv på stedet, indtil dyreredningsbilen ankommer