Ifølge forskere fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) er store pattedyr i den danske natur, såsom vilde heste og bison og måske endda elefanten og næsehornet, ikke en utopisk forestilling.

I en ny rapport fra DCE udpeges 55 helt konkrete naturområder i Danmark, hvoraf flere af dem kan 'rewildes' ved at slippe store pattedyr løs i skove og moser, på enge og overdrev.

Rapporten blev offentliggjort i går på Naturmødet i Hirtshals, hvor en af forskerne bag, biolog Camilla Fløjgaard, udtalte til DR, at:

- Argumenterne for at genindføre elefanten for at beskytte biodiversiteten er realistiske. Og hvorvidt vi kommer til at se det i vores levetid, handler om politisk vilje og rammer.

Store dyr skal hjælpe biodiversiteten

En af hovedårsagerne til at pege på de store dyr, er, at biodiversiteten, dvs. mangfoldigheden af dyre- og plantearter, går voldsomt tilbage.

Formålet med rapporten har været at finde løsninger på biodiversitetskrisen ved at komme med forslag til pleje af lysåbne naturtyper såsom hede, overdrev, moser og enge.

- De store pattedyr er med til at bane vejen for naturen via deres adfærd. De fungerer som naturlige plejere dels ved at græsse urtevegetationen, mens de største af arterne, såsom bison og elg, rydder krat og buskadser, forklarer Bo Håkansson, der er biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs også: Dumpet: Danmark passer ikke godt nok på de store dyr

Danmarks Naturfredningsforening ønsker dog først og fremmest at fokusere på arter såsom elg og bison frem for elefanter.

- Der findes ikke arter af elefanter, der på samme måde kan siges at være hjemmehørende i den danske natur. Elg og bison findes derimod fortsat vildtlevende i europæiske lande og har tidligere været en del af den danske fauna, siger Bo Håkansson.

Læs også: Vildsvinene er her - på godt og ondt

Kan der komme vild natur nær dig?

Nedenfor kan du se, om du bor i nærheden af et af de 55 udvalgte naturområder. Områderne er nummeret således, at område nummer 1 er det største område på hele 27.340 ha, mens område nummer 55 er det mindste på 1000 ha.

Bor du i nærheden af områderne 1-3 i hhv. Jammerbugt, Varde eller Thisted Kommune, så kan du måske, hvis altså politikerne vil det, få elefanter eller næsehorn til naboer.

  • Nationalt Center for Energi og Miljø har udgivet en ny rapport om forvaltning af Danmarks lysåbne naturarealer.
  • Formålet er at komme med forslag til pleje af naturen for at bevare og styrke den biologiske mangfoldighed.
  • Rapporten peger på 55 konkrete naturområder i Danmark, der i fremtiden kunne blive til selvforvaltende naturområder.
  • De tre største naturområder er over 20.000 ha store, og det er her, at forskerne foreslår at introducere store pattedyr til at pleje naturen.
  • Find rapporten her.
alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57