Ud af 152 lande ligger Danmark som nummer 117 på listen, når det kommer til at beskytte store vilde dyr i naturen.

Danmark er blevet tildelt en score på 46,83 point ud af 100 mulige, hvilket giver os en placering under middel sammen med blandt andre Kina og Ecuador.

Det nye studie af landes evne til at beskytte såkaldt megafauna (store dyr) er foretaget på University of Pretoria i Sydafrika.

De store dyr mangler plads

En af de største udfordringer for Danmark i relation til de store dyr handler om plads.

Engang havde vi plads til bjørne og elge, men i dag er vores natur brudt op i mindre arealer, gennemskåret af vejnet og opdyrket land.

Agerlandets fremkomst er en af hovedårsagerne til, at vi har mistet et dyr som elgen, verdens største hjort, og i dag er chancen for en naturlig indvandring af elg og efterfølgende etablering af bestand nærmest lig nul.

- Elgen kræver store sammenhængende naturområder, og i Danmark gennemskærer vejnettet de fleste af dem. For at undgå trafikulykker ville man blive nødt til at hegne elgene inde, og det er en af årsagerne til, at debatten om fritlevende elg i Danmark døde, siger seniorforsker Peter Sunde fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.

Større områder og urørt natur

Forskerne bag studiet af landenes beskyttelse af de store dyr anbefaler landene at udvide beskyttede naturområder for at tage større hensyn til dyrenes pladsbehov. Derudover anbefales også at lave såkaldte rewilding-projekter.

- Lande, hvor de store dyr er delvist eller helt forsvundet, kan forbedre sig gennem rewilding, hvor de genudsætter eller tolererer den naturlige udbredelse af de store dyr, der fandtes i landskabet tidligere, skriver de.

I dag ser vi eksempelvis ulv og vildsvin vende tilbage til Danmark af sig selv, mens en håndfuld elge er blevet sat ud i Lille Vildmose i Nordjylland.

Lang vej til rewilding

Men ifølge forskeren fra Aarhus Universitet, Peter Sunde, så er de store, vilde dyr i den danske natur langt fra oppe i et antal, hvor man kan tale om egentlig rewilding.

- Store dyr i den danske natur udgør kun toppen af kransekagen, fordi deres effekt på naturen er meget begrænset sammenlignet med den påvirkning mennesker udøver i form af opdyrkning og udnyttelse af landskabet. Det gælder også skovene, der langt hen af vejen dyrkes næsten lige så intensivt som markerne, siger Peter Sunde og tilføjer:

- Der er kun ganske få områder i Danmark, hvor eksempelvis elge kunne forvalte naturen.

Læs også: Hvad er vild natur?

Læs også: 40 vilde naturoplevelser i Danmark

Facebook: Der er plads til elge

I dag bliver elge i den danske natur ivrigt debatteret på Facebook. Giv din mening til kende.

  • Pretoria Universitet har netop udgivet et studie af megafauna (store dyr) i verdens lande.
  • Danmark rangerer som nummer 117 på listen over i alt 152 landes indsats ift. at beskytte og bevare store dyr i naturen.
  • Danmark placere sig under middel sammen med lande som Kina og Ecuador.
  • For at forbedre vilkårene for store dyr i den danske natur kræves bl.a. større og sammenhængende naturområder.
  • Danmarks Naturfredningsforening sætter p.t. fokus på vild natur i Danmark via kampagnen 'Plads til det vilde'.
alt
Sanne Liv Lembrecht Buggeskov
Fundraisingansvarlig og Teamleder