Bent Knudsen er 72 år gammel, uddannet biolog og fra Randers-området. Og så er han optaget af biodiversitetskrisen. Faktisk så meget, at han har givet 40.000 kr. til at få etableret og genoprettet vandhuller ved Skovsgaard Gods på Langeland.

Det skriver Fyns Amts Avis, der var med på en besøgstur til Skovsgaard.

- Insekterne forsvinder - vi er dybt afhængige af bier og svirrefluer. Frøer og vandsalamandre har lige så meget ret til at være her, som vi har, siger Bent Knudsen til avisen.

Vandhullerne er livsvigtige for den grønne frø, springfrøen og den lille og store vandsalamander, som nu er flyttet ind i Bents damme.

Springfrøen og den store salamander er begge arter, der er gået betydeligt ned i antal i Danmark på grund af færre levesteder og er nu fredet og beskyttet af både europæisk og dansk lov.

Opkalder vandhullerne efter familien

Det er tre år siden, Bent Knudsen indledte samarbejdet med Skovsgaard. Han læste om godset i Danmarks Naturfredningsforenings medlemsblad Natur & Miljø, og siden har to nye damme set dagens lys.

Godset driver nemlig økologisk landbrug og har lavt gødningsniveau, hvilket er ideelt, mente Bent Knudsen. Padder trækker nemlig vejret gennem huden, hvorfor det er vigtigt ikke at bruge sprøjtegifte.

Dammene hedder Bents dam og Stines dam. Stine er navnet på Bent Knudsens datter. Endnu en dam er på vej, der skal hedde Annas dam - opkaldt efter Bent Knudsens mor.

Bent Knudsen er uddannet biolog fra Københavns Universitet. Han har været ansat som biolog i Randers Kommune, hvor han var leder af naturplejen inden for søer og vandløb. I den tid restaurerede og etablerede han 48 damme og søer.

Opfordrer ældre til at investere i naturen

Den 72-årige synes, at flere som han skal bruge deres opsparede penge til at investere i natur.

- Det er der masser af pensionister, der kan gøre, det er vigtigt, siger Bent Knudsen.

Bent Knudsen har skrevet testamente og bestemt, at en tredjedel af hans formue skal gå til Skovgaard Gods.

Læs mere om at testamentere penge til Danmarks Naturfredningsforening

Fakta om Skovsgaard på Langeland

  • Skovsgaard er et gods beliggende midt på Langeland og ejet af Danmarks Naturfond.
  • Danmarks Naturfond er stiftet af Danmarks Naturfredningsforening og ejer en lang række naturområder i Danmark.
  • Godset drives økologisk og producerer og sælger bl.a. økologisk kød, grønsager og godsets egen øl. Varerne kan bestilles i Danmarks Naturfredningsforening webshop.
  • Godset har også en række museer tilknyttet, blandt andet skovsbrugsmuseum, vognmuseum og et tyendemuseum.
  • Godset har åbent hver dag for besøgende og holder masser af arrangementer.

Læs mere om Skovsgaard Gods

Vandhuller er livsnødvendige

Vandhuller er nødvendige for både insekter og padder. Frøer og tudser er nemlig afhængige af vand, hvor de gyder og lægger æg, og hvor ungerne vokser sig store.

alt
Marianne Krag Petersen
Naturvejleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 62 57 26 66