Græsset er trimmet og æstetikken helt i top omkring det 800 år gamle slot midt i Nyborg by. Men sådan har det ikke altid været. Engang var slottet fuld af liv, både inden for og uden for murene. Gamle danske plantearter, som engang fandtes overalt i det danske landskab, groede vildt på voldene, omgivet af sværmende sommerfugle.

Det er det insektliv, som et enigt Byråd i Nyborg Kommune nu vil genskabe sammen med Slot- og kulturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening.

-Nyborg Slot har en helt speciel plads i Danmarkshistorien. Nu skal slottet danne ramme for et unikt møde mellem kultur og vild natur, siger borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Muhs.

Læs også: Sådan redder du havens insekter

Sjælden edderkop og sommerfugle flytter ind

Sommerfugleekspert og biolog Michael Stoltze skal hjælpe Nyborg Kommune med at gøre de 20 procent af slottets areal sommerfuglevenligt. Fremgangsmåden er at lade græsset gro vildt og slå med le nogle steder på volden, og andre steder skal der sås værts- og nektarplanter ud til sommerfuglene, f.eks. blåhat, løgkarse, kællingetand.

-og måske gamle medicinplanter, som engang fandtes på voldene. Vi skal også værne om den sjældne Nordlig Fugleedderkop, som ligesom sommerfuglene elsker de varme og solrige skråninger. De besøgende kan forvente at se mindst 20 forskellige slags sommerfugle på voldene omkring slottet, siger Michael Stoltze.

Køb vildengsblanding til haven (mad til insekter)

Da projektet netop foregår på et kulturmindesmærke af national betydning, har Slot- og kulturstyrelsens accept af projektet på det fredede voldanlæg været afgørende for, at det kan føres ud i livet.

Specialkonsulent Marianne Rasmussen Lindegaard, Center for Kulturarv uddyber:

-Det er vigtigt for os, at ingen er i tvivl om, at voldene er et militært anlæg, og at deres fysiske udseende er tro mod den fortælling. Men det betyder ikke, at området skal være en græsplæne uden liv og natur. Vi mener, at det kommende samarbejde om voldenes pleje og udseende vil sende et tydeligt signal om, at bevaring af kulturarv og biodiversitet ikke behøver at være hinandens modsætninger.

Slotsprojekt kickstarter naturpartnerskab

Nyborg Kommune blev for nylig placeret nr. 93 på Kommunernes Naturkapitalindeks, en rangering af kommunernes naturværdier udviklet af Aarhus Universitet og Danmarks Naturfredningsforening. Bundplaceringen har afledt lokal debat, men har altså også ført til, at Byrådet bakker fuldt op om det nye naturprojekt - for alle er enige om, at biodiversiteten i kommunen skal løftes.

Med naturprojektet på Nyborg Slot bliver kommunen landets første officielle kommunale Sommerfuglepartner. Som partner med Danmarks Naturfredningsforening forpligter kommunen sig til at omdanne mindst 20% af de grønne arealer omkring slottet til mere insektvenlig natur.

Om Sommerfuglepartner

  • Danmarks Naturfredningsforenings projekt Sommerfuglepartner hjælper virksomheder og institutioner med at omdanne golde græsplæner til gode levesteder for sommerfugle, vilde bier og andre insekter.
  • Gennem partnerskaber skaber vi, kvadratmeter for kvadratmeter, plads til mere vild natur i verdens mest opdyrkede land. Halvdelen af vores sommerfuglearter er i færd med at forsvinde.
  • Sommerfugle er naturens indikator på, at den har det godt. Så når vi hjælper dem, hjælper vi biodiversiteten og dermed en lang række andre arter også. REMA 1000, Nyborg Kommune og Lyreco er blandt partnerne.

Object reference not set to an instance of an object.