Hvor god er naturen egentlig der, hvor du bor?

Det har forskere på Aarhus Universitet (DCE) i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening kortlagt. Forskerne har netop udgivet Kommunernes Naturkapitalindeks, der opgør naturkvaliteten i samtlige 98 kommuner, og rangerer dem i forhold til hinanden.

Indekset blev også udgivet i 2017, hvor det skabte stor lokal debat. Og for anden gang i træk er Fanø Kommune den allerbedste kommune målt på natur.

Det vækker jubel blandt øboerne og borgmester Sofie Valbjørn:

- På Fanø er vi meget privilegerede, for vi bor og lever midt i et stort forunderligt klitlandskab. Uanset hvor man bor på øen, har man den mest fantastiske natur lige uden for døren.

Se her, hvor god din egen kommunes natur er

Jo færre levesteder til arterne, jo lavere placering får kommunen

Naturkapitalindekset dækker kort sagt over, hvor mange kortlagte og potentielle levesteder for truede arter, som hver kommuner indeholder. Jo højere rangering, jo flere steder i kommunen kan dyr og planter leve på.

Hver kommune har to placeringer på listen. Én, der dækker over naturkvaliteten i kommunen generelt, og én der kun fokuserer på kvaliteten af selve naturområderne.

Læs også: Ny undersøgelse: Bynaturen i Danmark er i fremgang

Indekset er lavet af forskerne for at give kommunerne bedre mulighed for at arbejde lokalt med at forbedre naturen.

Så selvom indekset er hård læsning for nogle kommuner, er det tænkt som en håndsrækning. Det siger Rasmus Ejrnæs, seniorforsker ved Aarhus Universitet, der står bag Naturkapitalindekset.

- Kommunerne har en stor del af ansvaret for Danmarks biodiversitet, og har derfor også brug for værktøjer til at kunne arbejde med at styrke den. Denne gang har vi tilføjet en “kun natur”-funktion i indekset, så kommuner med meget by og landbrug kan se deres rangering alene på naturarealer, siger han.

Hvad er biodiversitet? Læs mere om dyr og planter i Danmark

Top 10 over kommuner med Danmarks bedste natur

 1. Fanø Kommune 87 point
 2. Læsø Kommune 81 point
 3. Tårnby Kommune 75 point
 4. Lyngby-Taarbæk Kommune 64 point
 5. Furesø Kommune 57 point
 6. Rudersdal Kommune 54 point
 7. Halsnæs Kommune 53 point
 8. Gribskov Kommune 48 point
 9. Hillerød Kommune 47 point
 10. Helsingør Kommune 46 point

Object reference not set to an instance of an object.

Skov behøver ikke være god natur

Naturkapitalindekset undersøger kvaliteten af naturen. En kommune med meget landbrug eller produktionsskov kan være placeret helt i bund, selvom kommunekortet ser grønt ud fra oven. Men fordi træerne hyppigt fældes eller jorden dyrkes, er der tale om natur af lav kvalitet, hvor truede dyr og planter ikke kan leve.

Det er for eksempel tilfældet i Stevns Kommune, som ligger nummer 80 generelt, og nummer 17, hvis man udelukkende kigger på naturen.

- Desværre har vi rent faktisk mistet natur af høj kvalitet siden indekset sidst udkom i 2017. Et større skovareal, som før var ekstensivt drevet, drives nu intensivt. Det giver også udslag i vores nye naturkapitalindeks, hvor værdien af skoven i kommunen er faldet 6,3 point. Vi skal værne om den gode natur, vi har, siger formanden for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening i Stevns Kommun Michael Løvendal Kruse.

Rødovre, Frederiksberg og Glostrup er fattig på natur

Mange af Danmarks bykommuner rangerer lavt i Naturkapitalindekset – også lavere end ved indekset i 2017. Det skyldes bl.a. forbedret data om naturen i byerne. Rødovre Kommune bliver dermed den nye bundskraber i undersøgelsen med blot syv ud af 100 mulige point, tæt efterfulgt af Frederiksberg og Glostrup.

Også mange kommuner med et stort landbrugsareal opnår en dårlig placering i opgørelsen, da disse arealer tager plads fra naturen.

Kommunen skal agere brandmand for rødlistede arter

Der er heldigvis gode muligheder for at forbedre sin såkaldte NKI-score for den enkelte kommune. Men det kræver, at kommunen sætter ind, hvor det giver mest mulig effekt for biodiversiteten.

I biologkredse kalder man det for brandmandens lov – altså at man altid skal starte med at bevare og forbedre de arealer, som allerede har en høj naturværdi.

I Danmarks Naturfredningsforening står man klar til at hjælpe kommunerne med opgaven, siger præsident Maria Reumert Gjerding:

- Naturkapitalindekset viser, at der er stor forskel på, hvor gode Danmarks kommuner er til at passe på naturen. Mere end halvdelen af landets kommuner har en score lavere end gennemsnittet for Danmarks samlede naturkapital, som i forvejen ikke er prangende. Det viser, at der er et stort potentiale for forbedring. Kommunerne skal i arbejdstøjet nu. For naturens skyld og for vores sårbare og truede arter, siger hun.

Se hele Naturkapitalindekset og kommunerangeringen

Kommunernes Naturkapitalindeks (NKI)

 • Er udviklet af forskere fra Aarhus Universitet (DCE) i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og støttet af Aage V. Jensen Naturfond
 • Bygger på data fra Det Nationale Biodiversitetskort og Den Danske Rødliste
 • Er en analyse af kvaliteten af naturen i Danmark og alle 98 kommuner
 • Giver naturen i kommunen en score på mellem 0 og 100 NKI-point
 • Kan bruges af kommuner og naturforvaltere til at målrette initiativer for at styrke biodiversiteten
 • Er en del af Projekt Biodiversitet Nu, som er et forskningsprojekt, som i årene 2015 til 2020 har undersøgt naturens udvikling i Danmark.