Naturen er verdens bedste legeplads, og børn skal have oplevelser i naturen. Det er stort set alle forældre enige om. Alligevel svarer over halvdelen af forældrene, at deres 5-12-årige kommer mindre ud i naturen, end de selv gjorde, da de var samme alder. Det viser en stor undersøgelse, Kantar Gallup har lavet for Danmarks Naturfredningsforening.

Og forældrene ved godt, hvad der er den største barriere. Tre ud af fire svarer, at tv, computer og elektroniske spil holder børnene indendørs.

- En iPad er god til mange ting. Men den kan aldrig erstatte det, du får ud af at bygge en hule eller dæmning, fange en frø, fægte med nedfaldne grene og føle stoltheden, når du har nået toppen af klatretræet, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Talrige undersøgelser viser, at tid i naturen er med til at sikre, at børn fungerer godt fysisk og psykisk.

Lange skoledage står i vejen for naturoplevelser

Men elektronik er ikke den eneste grund til, at børn kommer mindre ud i naturen end tidligere. Fire ud af ti forældre siger, at de ikke tager sig tiden. Og lige så mange mener, det skyldes, at børn i dag er længere tid i skole og institution.

Det resulterer i, at hver fjerde barn stort set ikke kommer ud i naturen på hverdage.

- Vi står over for en stor udfordring, og vi bliver i højere grad nødt til at tænke naturen ind i skoler, institutioner og fritidsaktiviteter. Jeg ved, at børneministeren også er optaget af dette, og jeg vil opfordre hende og de andre partier til at undersøge, hvad der konkret kan gøres for at få flere børn og unge ud i naturen, siger Maria Reumert Gjerding og understreger vigtigheden af, det sker:

- Naturtid gavner børns fysiske og mentale sundhed. Men de lærer samtidig om naturens ressourcer og kredsløb, og det er helt centralt, hvis vi skal løse de klima- og biodiversitetskriser, vi står midt i. For børn, der kender og elsker naturen, er også bedre til at passe på den.

alt
Maria Reumert Gjerding
Præsident