Verden står midt i en biodiversitetskrise, hvor arter og levesteder forsvinder med større hast end nogensinde før. Alene i Danmark er flere end 1.800 arter truede i den danske natur, og mange dyr mangler steder at leve og finde føde.

Selvom det er alt andet en hyggelæsning, er det ikke gået hen over hovedet på de yngste generationer. Ifølge en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening, har 67 pct. af de 5-12-årige hørt, at dyr og planter er ved at forsvinde. Og spørger man forældrene, svarer 41 pct., at de i ”høj grad” eller ”nogen grad” oplever, at det bekymrer deres børn.

Heldigvis er børnene indstillede på at handle på det. I undersøgelsen svarer hele 84 pct. af de adspurgte børn, at de gerne vil hjælpe med at skabe steder, hvor dyr og planter kan leve – for eksempel ved at bygge fuglekasser, insekthoteller eller plante vilde blomster.

Samtidig oplever størstedelen af forældrene i ”høj” eller ”nogen grad”, at deres børn er interesserede i at handle på biodiversitetskrisen.

Og det giver anledning til optimisme, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening.

– Naturen mangler plads, og derfor er det enormt positivt, at så mange børn har lyst til at skabe levesteder og komme arterne til undsætning. På den korte bane vil det forhåbentligt betyde, at naturen får mere plads i haverne og rundtomkring på skoler og institutioner. Men mest af alt giver det håb for fremtiden, at morgendagens voksne kerer sig om naturen og har lyst til at gøre en konkret forskel, siger foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding.

Læs også: Hjælp lokale børn med at skabe vild natur i Vilde Rødder

Frivillige hjælper børnene i gang

Hvis børnene eller deres pædagoger skulle være i tvivl om, hvordan man kommer i gang med at skabe levesteder, er der hjælp at hente.

Sammen med Landsforeningen Praktisk Økologi og Det Danske Spejderkorps og med støtte fra Villum Fonden har Danmarks Naturfredningsforening lanceret projektet 'Vilde Rødder' – et projekt, hvor frivillige hjælper børn fra SFO’er, klubber og spejdergrupper med netop at skabe levesteder for dyr og planter.

Gennem et naturforløb på fem session skal børnene selv prøve at forbedre levevilkårene for vilde arter i den nære natur - for eksempel ved at lave kvasbunker, skabe vandhuller eller dyrke blomster.

Samtidig bliver børnene undervist i videnskaben bag naturen og lærer om den vilde natur og de forskellige arters behov.

Læs også: Mor til to: Vi voksne må ikke ødelægge børnenes eventyr i naturen

'Vilde Rødder' søger frivillige

Som frivillig i ’Vilde Rødder’ får man et grundigt kursus i naturforløbets konkrete indhold og i, hvordan man fanger og fastholder børnenes interesse.

Herefter er man klar til at gå ud i den lokale SFO, klub eller spejdergruppe og gennemføre naturforløbet sammen med børnene og deres pædagog eller spejderleder.

Det første hold frivillige blev uddannet i foråret – nu søger projektet nye frivillige, der vil hjælpe lokale børn med at skabe levesteder for dyr og planter.

Der afholdes kurser i både Odense, København og Gl. Rye hhv. d. 23., 24. og 25 august.

Hjælp børn med at skabe vild natur

 • Som frivillig i projektet 'Vilde Rødder' kan du hjælpe 6-12 årige børn med at skabe levesteder i deres SFO, klub eller spejdergruppe gennem et spændende naturforløb bestående af fem sessioner á 1 time.
 • Du behøver ikke have erfaring med naturformidling – alle kan melde sig som frivillig.
 • Når du melder dig som frivillig, får du et grundigt kursus både i naturforløbets konkrete indhold og i, hvordan du fanger og fastholder børnenes interesse. Her får du også udleveret materialer til naturforløbets fem sessioner.
 • Kurset afholdes på en enkelt aften og udbydes i både København, Odense og Gl. Rye på følgende datoer:
  • Odense: 23. august
  • København: 24. august
  • Gl. Rye: 25. august
 • Til foråret følger en ny kursusrække.

Læs mere og meld dig som frivillig på www.vilderoedder.dk

FAKTA: Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Epinion og gennemført i juni 2022 som webbaserede interview blandt 1.032 børn i alderen 5 til 12 år og deres forældre.

Epinion har spurgt børnene:

 • Har du hørt nogen sige, at nogle slags dyr og planter er ved at forsvinde i naturen, og at der derfor ikke er mange tilbage af dem i verden? Ja (67%), Nej (18%), Husker ikke (15%)
 • Kunne du tænke dig at hjælpe med at skabe steder, hvor dyr og planter kan leve – f.eks. bygge fuglekasser, insekthoteller eller plante vilde blomster? Ja (84%), Nej (8%), Ved ikke (7%).

Epinion har spurgt deres forældre:

 • I hvilken grad oplever du, at dit barn er bekymret for biodiversitetskrisen – fx at dyr og planter dør? I høj grad (11%), I nogen grad (30%), I mindre grad (35%), Slet ikke (19%), Ved ikke (5%).
 • I hvilken grad oplever du, at dit barn er interesseret i at handle på biodiversitetskrisen – fx ved at plante blomster til bierne eller bygge et insekthotel? I høj grad (19%), I nogen grad (37%), I mindre grad (26%), Slet ikke (13%), Ved ikke (5%).