Vores drikkevand er truet. På mindre end et år er der fundet mindst 250 boringer, der indeholder større mængder sprøjtegiftrester end tilladt. Det viser en ny opgørelse fra vandværkernes interesseorganisation Danva, skriver DR.

Derfor taler politikerne om, hvordan vi bedst kan beskytte vores drikkevand.

En af løsningerne er, at forbyde brug af sprøjtegift i området lige rundt om drikkevandsboringerne. De kaldes boringsnære beskyttelsesområder – forkortet BNBO – og dækker 90 km2 i hele landet.

Hvis politikerne vælger at forbyde sprøjtegift i BNBO’erne, får landmændene økonomisk kompensation, og desuden koster det penge at føre tilsyn. Alligevel er prisen for at beskytte drikkevandet meget lav:

1.000 liter vand vil blive 1,9-3,6 øre dyrere, viser et notat fra Miljøstyrelsen. Det betyder, at en familie på fire med et gennemsnitligt vandforbrug skal betale 3,30-6,30 kroner mere om året for vand.

Godt – men langt fra nok

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for Et Sprøjtefrit Danmark, så her er holdningen klar:

- Den letteste måde at undgå sprøjtegift i drikkevandet er at holde op med at bruge det. Så vi støtter selvfølgelig et sprøjteforbud i BNBO’erne, siger præsident Maria Reumert Gjerding.

Et sprøjteforbud i BNBO’erne vil have en positiv effekt på drikkevandet inden for få år, og det vil oven i købet øge biodiversiteten i områderne. Men det er kun et lille plaster på et stort blødende sår. For det meste drikkevand bliver dannet i områderne uden om BNBO’erne – kaldet vandværkernes indvindingsoplande.

- De nye fund tyder på, at problemet er langt større, end vi troede. Tiden er inde til, at politikerne forbyder brug af sprøjtegift både dér, hvor grundvandet dannes, og dér hvor drikkevandet pumpes op – så vores børn og børnebørn også kan drikke rent grundvand, siger Maria Reumert Gjerding.

Hvor drikkevandet dannes og hentes

  • De boringsnære beskyttelsesområder – forkortet BNBO – er et område rundt om drikkevandsboringer
  • Når man pumper grundvand op, skaber det et kraftigt sug, som suger ungt grundvand ned langs boringerne eller ned gennem utætheder i de overliggende jordlag
  • Ungt grundvand indeholder større rester af sprøjtegift, fordi kun dele af sprøjtegiften er blevet omsat eller fortyndet
  • Det meste grundvandet dannes i områderne rundt om BNBO’erne – vandværkernes indvindingsoplande
  • I indvindingsoplandet kan der være sårbare jordtyper og utætheder, hvor sprøjtegiften lettere trænger ned i grundvandet
  • Så for at beskytte drikkevandet bedst muligt, skal politikerne forbyde sprøjtegift i både BNBO’er og de sårbare dele af indvindingsoplande