Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, opfordrer den nye Miljøminister til at øge naturarealet.

Tilbage i oktober sidste år annoncerede den tidligere Miljø- og fødevareminister, at regeringen havde planer om at skære voldsomt ned på de beskyttede danske naturområder.

Det drejer sig konkret om de såkaldte Natura 2000-områder, som er en betegnelse for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU landene, og sikre sammenhæng i naturen.

Danmark indtager bundplacering

Holland har udpeget 13.29 procent af landarealet til Natura 2000, Polen 19.56 procent. og Tyskland har udpeget 15,45 procent Natura 2000. Danmark indtager med 8,3 procent bundplaceringen i EU når det kommer til Natura 2000 beskyttet natur.

Med regeringens planer om at skære yderligere i de beskyttede Natura 2000 naturområder, øger Danmark sin bundplacering og vil nu – hvis den nye miljøminister ikke griber ind – have blot 7,9 procent af landarealet, som Natura 2000 natur. Det er ti procentpoint under EU-gennemsnittet.

Naturen mangler plads i Danmark

Siden tidligere Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen annoncerede planerne, har den ny minister på posten, Jakob Ellemann-Jensen, ytret grønne løfter om at sætte naturen og miljøet først.

Derfor håber præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding, at han vil gribe muligheden og omgøre beslutningen og konstruktivt – gerne i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening – diskutere, hvordan man i stedet kan styrke indsatsen for at få en vildere og mere mangfoldig natur i landets Natura 2000 områder. Og ikke mindst diskutere, hvilke nye områder, der skal udpeges.

- Den helt store udfordring for vores natur er, at den mangler plads og sammenhæng. Og derfor er det jo på alle måder en elendig idé, at man nu spiller sig muligheden for at skabe den nødvendige plads og sammenhæng af hænde.

Ord skal følge handling

At få omgjort regeringens planer om at skære i Natura 2000-områderne står øverst på Danmarks Naturfredningsforenings ønskeliste til den nye miljøminister.

- Jeg har en forventning om, at der naturligvis er overensstemmelse mellem ministerens ord og handling. Og man kan altså ikke den ene dag påberåbe sig en grøn profil, for så den næste dag slette beskyttelsen af hele 28.000 hektar natur fra Danmarkskortet, siger Maria Reumert Gjerding med henvisning til regeringens planer.

Danmarks Naturfredningsforening afviser ikke, at nogle arealer godt kan pilles ud, men så bør de erstattes af nye og bedre arealer. Og så står foreningen også klar med en række konkrete forslag til udpegning af nye områder, som blive Natura 2000.

alt
Maria Reumert Gjerding
Præsident

Med kun 8,34 procent af Danmarks areal som Natura 2000 beskyttet natur indtager vi den absolutte bundplacering i EU.