Siden 2012 har Nordfyns Kommune og Veflinge vandværk vidst, at grænseværdierne for sprøjtegift i drikkevandet har været overskredet, men de har ikke orienteret om det. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Interne dokumenter, som avisen er i besiddelse af, viser, at kommunen ikke har villet informere borgerne, fordi den var bange for, at det ville ”skabe for meget uro".

Ifølge Walter Brüsch, der er geologisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, bør man ikke drikke vandet fra de forurenede boringer, før Sundhedsstyrelsen har været inde over sagen:

- Jeg mener simpelthen ikke, man bør drikke det vand, før Sundhedsstyrelsen har set på den her cocktail af giftstoffer, siger Walter Brüsch.

Sprøjtegift giver misdannelser hos drenge

Den sprøjtegift, der er konstateret i drikkevandet, er Bentazon, som bl.a. er mistænkt for at give misdannelser hos særligt drengebørn. Den bliver brugt i landbruget til at bekæmpe ukrudt i særligt kløver- og majsmarker.

Grænseværdierne for giften er overskredet i både 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Kommunen har efterfølgende udsendt en pressemeddelelse, hvor den hævder, at sagen er håndteret helt efter gældende regler. Borgmesteren har samtidig bedt om en redegørelse fra administrationen.

Udover Bentazon er der også fundet en lang række andre pesticider og nedbrydningsprodukter. Blandt andet det nu forbudte MTBE, der er et tilsætningsstof fra benzin.

Der er også fundet BAM, som er et nedbrydningsprodukt fra dichlobenil, samt et nedbrydningsprodukt fra kartoffelmidlet Metalaxyl-M, som i dag er forbudt i Danmark. Disse fund i boringerne er dog under grænseværdierne.

Bedre overvågning

Allerede i dag indsamles data fra vandværkernes overvågning af drikkevand centralt i databasen Jupiter hos GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Men selvom data, der kan vise overskridelse af fx grænseværdier for sprøjtegift, allerede er samlet ét sted, så bliver de ikke overvåget.

Ifølge Walter Brüsch bør staten sikre en bedre overvågning af drikkevandsanalyser, så man i fremtiden kan fange sager, som den på Nordfyn, og på den måde undgå, at borgere i årevis bliver udsat for forurenet drikkevand:

- Når det kan få lov at fortsætte i så mange år, så er der noget grundlæggende galt. Miljøstyrelsen eller staten skal være bedre til at overvåge disse data fra centralt hold, og det behøver hverken være dyrt eller besværligt, for alle drikkevandsanalyser i Danmark sendes løbende til Jupiter. Bedre overvågning vil kunne hjælpe med at sikre rent drikkevand, siger Walter Brüsch.

alt
Walter Brüsch
Politisk rådgiver, geologi, grundvand og sprøjtegift
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 40 97 32 43