Vi køber, forbruger og smider væk. Danskernes forbrug af ressourcer er stort. Faktisk er det så stort, at vi ifølge tænketanken Global Footprint Network allerede i dag har opbrugt hele vores budget af naturressourcer for i år – en skæringsdato kendt som ’country overshoot day’.

Danmark er det blot 15. land i verden til at gå i overtræk i år, og hvis alle levede som os danskere, ville det kræve mere end fire jordkloder for at dække forbruget af ressourcer.

Forbruget afspejler sig også i de enorme mængder affald, der hvert år bliver produceret. Med hele 845 kg. affald om året per dansker er Danmark det land i hele EU, som skaber allermest husholdningsaffald per indbygger, viser tal fra Eurostat.

Og det kan vi være alt andet end stolte af, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. Ifølge foreningen er det bydende nødvendigt at ændre på den måde, vi både producerer og forbruger på, hvis udviklingen skal vendes.

– De færrest er nok klar over det, men Danmark er et af de mest ressourceforbrugende lande i verden, og vores pres på naturen og klimaet er helt uholdbart. Vi er nødt til at gøre op med vores brug-og-smid-væk kultur og samtidig sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og fortsætter:

I stedet for at ende som affald skal alle ressourcerne i vores produkter bruges igen og igen eller laves om til andre produkter af lige så høj kvalitet. Og så skal vi blive bedre til at reparere og ikke mindst deles om flere ting. Vi skal med andre ord omstille Danmark til en cirkulær økonomi og et affaldsfrit samfund.

Kæmpe klimaproblem

Det enorme forbrug af ressourcer er dybt problematisk for kloden. For eksempel er vores produktion og forbrug forbundet med udledning af enorme mængder CO2, da det kræver meget energi og mange ressourcer at producere alle de produkter, vi køber og forbruger.

Globalt tegner udvinding og forarbejdning af naturressourcer sig for omkring 45 procent af den samlede CO2-udledning, viser en opgørelse fra The Ellen MacArthur Foundation. Derfor er et opgør med brug og smid væk-kulturen og en overgang til en cirkulær økonomi helt afgørende, hvis klimakrisen skal løses, forklarer Maria Reumert Gjerding:

– Vi er vant til at fokusere på energisektoren, når vi taler om klimahandling. Men ligesom vi skal have sat fart på for eksempel udbygningen af vedvarende energi, er det helt afgørende og ikke mindst en bunden opgave, at vi får håndteret og reduceret det enorme klima- og ressourceforbrug, der knytter sig til vores produktion og forbrug. Ellers får vi ikke løst klimakrisen, siger hun.

Ud over klimaet går forbruget også ud over naturen. Ifølge FN er udvinding og forarbejdning af naturressourcer årsag til ca. 90 procent af det globale tab af biodiversitet.

Læs også: Ikke kun dåser og flasker: “Pantautomaten” skal redde vores klima

Efterlyser bindende mål

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er der brug for ambitiøse mål på området, hvis vi skal brug og smid væk-kulturen og vores enorme overforbrug af naturressourcer til livs. Og her bør vi skele til Holland, der har sat sig et mål om at være affaldsfrit i 2050, forklarer Maria Reumert Gjerding:

– Ligesom vi har politiske mål for vores reduktion af vores CO2-udledninger, har vi brug for konkrete mål for mindre affald og mere genbrug. En ambitiøs dansk regering bør gå i hollændernes fodspor og sætte sig et lignende mål om at være affaldsfri senest i 2050. Og for at nå derhen har vi brug for konkrete delmål, siger hun.

Danmarks Naturfredningsforening foreslår blandt andet, at affaldsmængden per indbygger skal reduceres med mindst 20 procent i 2030, og at vores emballageaffald bliver reduceret med 25 procent i 2025 og 50 procent i 2030.

Samtidig bør der sættes konkrete genbrugsmål – blandt andet for emballagerne, der grundet en udbredt grad af engangsbrug er et klasseeksempel på vores ressourcefrås. Foreningen foreslår blandt andet, at der bliver sat genbrugsmål for markedsført emballage på 10 procent i 2025, 15 procent i 2027 og 50 procent i 2030, og at 80 procent af alle drikke- og fødevarebeholdere, der sættes på det danske marked i 2030, skal være genbrugelige.

Læs også: 164.000 børn skal samle affald i naturen

Affaldsindsamlingen sætter fokus på engangsemballagerne

Lige præcis emballagerne er i fokus, når der i dag bliver taget hul på Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling.

I løbet af ugen skal over 200.000 danskere ud at samle andres efterladte skrald – og her er sigtekornet stillet særligt skarpt på kaffekrus, slikpapir og andre former for engangsemballage.

Årets udgave af indsamlingen sætter nemlig fokus på engangsemballager, og derfor bliver indsamlerne bedt om at tælle, hvor meget de finder af denne type affald.

Optælling skal dels kortlægge, hvor meget engangsemballage der ligger i naturen – dels anskueliggøre, at vores brug og smid væk-kultur er et kæmpe spild af ressourcer og derved en del af klimaproblemet.

www.affaldsindsamlingen.dk kan du finde en indsamling nær dig.

alt
Mikkel Blichmann Faartoft
Presseansvarlig for kampagner, events og projekter