I går var skæbnedag for det kontroversielle ukrudtsmiddel Roundup. Her skulle de europæiske lande stemme om, hvorvidt Roundup fortsat skal være lovligt at bruge i EU. Og resultatet blev, at EU-Kommissionen fortsat vil tillade brugen af Roundup.

Og det er en virkelig dårlig nyhed for naturen, for Roundup har alvorlige negative konsekvenser, fortæller Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- For det første påvirker Roundup biodiversiteten i agerlandet negativt. Når det bliver brugt, påvirker det de vilde planter i marken, og det fører til færre blomster, frø og nektar, som er vigtige fødekilder for insekter og andre dyr, siger hun og fortsætter:

- For det andet er Roundup skadeligt for vandmiljøet. Udvaskning af Roundup reducerer variationen af vandplanter og kan skade udvikling og formering hos vandlevende insekter, krebsdyr, padder og fisk.

Red det rene drikkevand

Der er rester af pesticider i over halvdelen af de aktive drikkevandsboringer.

Vi kæmper for, at det skal være forbudt at bruge pesticider og anden gift på de sårbare områder omkring drikkevandsboringerne.

Er du enig? Så hjælp os med din underskrift.

Et forbud vil gøre dansk landbrug grønnere

Sprøjtegiften Roundup indeholder stoffet glyfosat og er ifølge EU det mest solgte ukrudtsmiddel i verden. I Danmark tegner glyfosat sig for 42 procent af den samlede mængde pesticider, der bliver brugt i dansk landbrug. Og forbruget er ikke faldet de seneste 10 år.

Derfor frygter den danske regering, at et forbud mod Roundup vil gå ud over landbrugets økonomi. Men det argument køber Maria Reumert Gjerding ikke.

- Heldigvis er det fuldt ud muligt at dyrke korn og andre afgrøder uden Roundup. Det kræver bare bedre planlægning. Og hvis Roundup blev fjernet fra hylderne, ville der være et stærkt incitament for landmænd til selv at finde alternative og mere bæredygtige dyrkningsmetoder. Det ville give et tiltrængt skub i den grønne retning, siger hun.

Læs også: Roundup skader vild natur - også længe efter sprøjtning

Dansk regering lyttede ikke til grønne organisationer

Debatten om den kontroversielle sprøjtegift Roundup har kørt i lang tid op til afstemningen.

På den ene side står kemiindustrien og det konventionelle landbrug, som ønsker Roundup tilladt. Og på den anden side står miljøorganisationer og andre civilsamfundsorganisationer, som vil have Roundup forbudt – dels på grund af de skadelige virkninger på naturen, og dels på grund af usikkerhed omkring, hvorvidt Roundup kan øge menneskers risiko for at få bl.a. Parkinsons.

Derfor har over 100 europæiske miljø- og faglige organisationer sendt et åbent brev til EU-Kommissionen, hvor de appellerer om ikke at tillade glyfosat på grund af mange uafklarede spørgsmål.

Men med den danske regerings stemmer endte Roundup altså med at blive tilladt i EU i 10 år mere. Og det er skuffende, mener Maria Reumert Gjerding.

- Jeg synes, at regeringen svigter både natur og mennesker ved at stemme for endnu 10 år med denne skadelige sprøjtegift, siger hun.