Sprøjtegiften Roundup påvirker omkringliggende natur og økosystemer, når det bliver brugt i landbruget på afgrøder. Det viser nyt forskningsprojekt som Miljøstyrelsen har offentliggjort. Her har forskere lavet feltundersøgelser af forskellige vilde planter langs en glyphosat-sprøjtet mark.

- Vi kan nu med sikkerhed sige, at der sker en enorm påvirkning af økosystemet, når man bruger Roundup. Både fordi det rammer omkringliggende natur og vilde planter, som giften ikke er tiltænkt, og det har tilmed en langvarig effekt f.eks. på blomstringen, siger Beate Strandberg, der er førsteforfatter på forskningsprojektet. Hun er seniorforsker på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

I deres forskningsprojekt kiggede de på, hvornår blomstringen startede og hvor stor den var sammenlignet med de vilde planter, der ikke blev udsat for gift.

De kom frem til, at to af fire arter, som groede langs marken, fik væsentligt færre blomster. Og på tre ud af fire kom blomsterne senere, end de burde.

Roundup skader længe efter sprøjtning

På baggrund af resultaterne kan forskerne slå fast, at Roundup har vidtrækkende konsekvenser for hele naturens økosystem og ikke kun de afgrøder, som giften er tiltænkt.

Og påvirkningen på naturen ved markerne kan ske selv flere måneder efter sprøjtetidspunktet, fortæller Beate Strandberg:

- Gennem vores forskningsprojekt kunne vi se, at hvis man sprøjtede med Roundup i maj havde det en effekt på vilde planter helt frem til august måned. Roundup påvirkede ikke bare antallet af plantearter og størrelsen af den enkelte plante, men også planternes blomstring.

I deres forsøg har de brugt lave koncentrationer af Roundup, som man gør ved god landbrugspraksis, men på trods af det, sker der alligevel en enorm påvirkning, understreger hun.

Insekterne bliver hårdt ramt

I sidste ende bliver bestøvende insekter indirekte påvirket af Roundup.

Den ændrede blomstring af vilde planter kan være medvirkende til, at de får mindre mad i et landskab, hvor mængden af blomstrende planter i forvejen ofte er ringe.

Det gælder for vilde bier, sommerfugle og svirrefluer, der lige nu er hårdt pressede, fordi de mangler levesteder uden sprøjtegift.

Læs også: Lad Danmark vokse vildt til insekterne.

Derudover giver den senere blomstring en mere usikker bestøvning af sent blomstrende arter. Roundup har på den måde en gennemgribende påvirkning på hele naturen forklarer seniorforsker Beate Strandberg:

- Vi ser, at Roundup har en kaskadeeffekt på økosystemet. Så man påvirker ikke kun de afgrøder, som giften er tiltænkt, men det har også en virkning på omkringliggende vilde natur, siger hun.

Hun vurderer ikke, at vilde planter og de fødekæder, som de er en del af, er godt nok beskyttede, som det ser ud nu. Risikovurderingen omfatter ikke i tilstrækkelig omfang effekter på blomstring og frøsætning og heller ikke indirekte effekter på insekterne.

Derfor håber hun også, at risikovurderingerne af sprøjtegiften, som det er foreslået af EFSA, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, bliver ændret så man i stedet for kun at undersøge effekter på plantebiomasse ser mere bredt på konsekvenserne ved brug af ukrudtsmidler som Roundup.