Velux Fonden og Danmarks Naturfredningsforening har indgået et partnerskab, hvor fonden igen har bevilget en beløbsramme på op til 2 millioner kroner.

Midlerne skal opmuntre til, støtte og anerkende aktiviteter, hvor aktive ældre yder en indsats for sig selv og andre, giver gode oplevelser i- og samtidig passer på naturen.

Velux Fonden glæder sig til endnu et år

Mange frivillige ældre gør en stor og værdifuld indsats for at passe på naturen og vise den frem for fremtidige generationer.

- Vi glæder os til at forsætte og følge udviklingen i, hvordan de mange naturinteresserede aktive ældre i Danmarks Naturfredningsforening i dette års partnerskab og samarbejde vil engagere sig i arbejde, der værner om naturen, og som med deres indsats er med til at sikre naturen for kommende generationer, siger Ane Hendriksen, direktør i Velux Fonden.

Grønt guld har affødt mange forskellige projekter

Projekterne spænder bredt. Ældre modtog i 2016 fx støtte til rickshaw-cykler på et plejecenter i Jylland, naturformidling til havs ud for Nordfyns kyst og en økologisk formidlingshave på Langeland.

Sidste år modtog DN’s aktive ældre 1.970.783 kroner til i alt 55 projekter. Bevillingerne til de enkelte projekter varierer, men går helt op til 70.000 kroner pr. projekt.

Mange frivillige i DN er fra Grønt Guld segmentet

- I Danmarks Naturfredningsforening har vi over 1.500 frivillige og over 130.000 medlemmer. En stor del af de frivillige hører til det "Grønne Guld" — engagerede, loyale og særdeles aktive ældre, der gør en uvurderlig indsats for dansk natur. Vi er meget taknemmelige og glade for, at vi nu gennem samarbejdet med Velux Fonden kan sætte nye spændende aktiviteter i gang og give de mange dygtige og særdeles aktive ældre et klap på skulderen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Grønt Guld

  • Ansøgere skal være mindst 60 år, og mindst én skal være ude af erhverv.
  • Ansøgere skal yde en særlig aktiv indsats for at formidle, pleje og passe på naturen gennem aktiviteter knyttet til én eller flere af Danmarks Naturfredningsforenings 95 afdelinger.
  • Der kan søges op til 70.000 kr. til den enkelte aktivitet.

Velux Fonden

  • Velux Fonden er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål. Derudover støtter fonden aktive ældre, aldrings- og øjenforskning. I 2016 uddelte fonden 259 millioner kroner.
  • Velux Fonden er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. Velux A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Object reference not set to an instance of an object.