I mere end 20 år har det danske hav fungeret som losseplads for millioner af tons giftigt spildevand fra den norske olieindustri. Men nu er det efter alt at dømme slut.

Miljøstyrelsen har netop truffet afgørelse i to sager om import af spildevand til virksomheden IWS, som tidligere hed RGS Nordic.

Afgørelsen slår fast, at der er tale om import med henblik på “bortskaffelse” af spildevand fra den norske olieindustri og ikke “nyttiggørelse”, som virksomheden ellers påstod.

Afsindig god nyhed for havet

Afgørelsen kommer på baggrund af, at Danmarks Naturfredningsforening og en lang række andre organisationer, medier og borgere har protesteret mod den mangeårige praksis, hvor danske virksomheder har fået lov til at importere industrispildevand fra udenlandske virksomheder, behandle det og udlede resten direkte i dansk hav.

- Vi er meget glade, og jeg vil gerne rose miljøministeren for at have gået så konkret ind i denne sag, som har stået på i mange år, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Tidligere har vi oplevet at få at vide, at der ikke var noget at gøre, og at det var fuldt lovligt. Det har vist sig ikke at være rigtigt. Nu bliver det her stoppet, og det er en afsindig god nyhed for det danske hav, siger hun.

Læs mere: Stædig øboere blev kaldt sabotører, da de afslørede olieforurening

Hjælp os med at beskytte vores sårbare hav!

Vi arbejder for at sikre et sundt havmiljø og for at beskytte de dyr og planter, som har hjemme i havet.

Vil du være med i kampen for at beskytte Danmarks havnatur?

Video: Forstå sagen på 30 sekunder

Læs mere: Lokale frygter, at olieforurening vil ødelægge deres ø

PFAS og tungmetaller i dansk hav

Det er blandt andet virksomheden IWS, der siden 1997 har importeret millioner af tons giftigt spildevand fra den norske olieindustri til deres rensningsanlæg ved Stigsnæs, hvor de har behandlet spildevandet og ledt resten ud i Storebælt ved Agersø Sund.

Vandprøver har vist, at selv efter behandling indeholdt spildevandet bl.a. tungmetaller, PFAS og tjærestoffer langt over grænseværdi. Det er stoffer, som er stærkt skadelige for levende organismer.

De store mængder giftigt industrispildevand fra den norske olieindustri har været en væsentlig presfaktor på havnaturen i Agersø Sund, som i forvejen også lider under udledning af kvælstof fra landbruget.

Læs mere: Så skadelige er de giftige stoffer i Agersø Sund

Vær med til at beskytte Danmarks sårbare havnatur!