Hvert år træffer danske kommuner tusindvis af beslutninger om eksempelvis nye bygningstilladelser, hold af husdyr eller strandbeskyttelse.

Men ikke altid bliver hensynet til naturen vejet højt nok. Derfor kan det være nødvendigt at klage over en offentlig afgørelse, hvilket Danmarks Naturfredningsforening har gjort 209 gange i 2020. Og i størstedelen af tilfældene får foreningen ret.

En ny opgørelse viser, at Danmarks Naturfredningsforening i 2020 fik medhold i 63 procent af afgørelserne på de klager, som foreningen havde indsendt til Miljø- og fødevareklagenævnet og Planklagenævnet. Der er tale om afgørelser, der i en række tilfælde gør en positiv forskel for naturen, og sikrer at lovgivningen overholdes.

Leder for lokale sager i Danmarks Naturfredningsforening Nina Larsen Saarnak er glad for de nye tal.

- Det er først og fremmest en bekræftelse af, at det gør en forskel for naturen, at vi holder øje med myndighedernes afgørelser på natur- og miljøområdet. Og det kan forhåbentlig medvirke til at slå fast, hvordan myndighederne i kommende sager bedre tager de rette hensyn til naturen, siger Nina Larsen Saarnak.

Frivillige kræfter redder naturen

Hvert år modtager og screener foreningen godt 15.000 primært kommunale afgørelser. Sagerne kan for eksempel dreje sig om beskyttet natur, strandbeskyttelse, miljøvurderinger, landzonebestemmelser eller om kommune- og lokalplaner.
Men det er blot i en brøkdel af sagerne, hvor foreningen ender med at sende en klage.

Der blev indsendt 209 nye klager, og 174 klager blev afgjort i løbet af 2020. Flertallet af klager afgøres i klagenævnet. Men en række klagesager afsluttes uden afgørelse, fx hvis klagen fører til ændringer i sagen, og klagen derfor bliver uaktuel og kan trækkes tilbage.

- DN’s lokale afdelinger ligger et meget stort arbejde i klagesagerne. Men det lokale arbejde for naturen er meget mere end den enkelte klage. Mange flere sager diskuteres af de lokale aktive på foreningens møder og med de lokale myndigheder. Dialogen og samarbejdet betyder, at flere sager aldrig bliver til klager, men finder konstruktive løsninger som tager de rette hensyn til natur og miljø, siger Nina Larsen Saarnak.

DN klager meget lidt

Af de afgjorte sager har foreningen vundet eller delvist vundet 73 % af klagerne inden for naturbeskyttelsesloven, 56 % inden for planloven, 71 % inden for husdyrbrugsloven, 67 % inden for miljøbeskyttelsesloven og 50 % inden for øvrig lovgivning.

- Tallene viser dels, at Danmarks Naturfredningsforening klager meget lidt i forhold til de tusindvis af afgørelser, vi potentielt kan klage over. Og at vi gør det med god grund, da vi får medhold i flertallet af klagerne, siger Nina Larsen Saarnak.

Du kan læse den nye klageoversig for 2020 her.

Fakta om klagesager:

 • Hvert år modtager og screener foreningen godt 15.000 primært kommunale afgørelser.
 • Der blev i 2020 truffet afgørelse i 174 sager, hvor Danmarks Naturfredningsforening har klaget til Miljø- og fødevareklagenævnet og Planklagenævnet.
 • Foreningen fik medhold i 63 procent af afgørelserne.
 • Af de afgjorte sager har foreningen vundet eller delvist vundet 73 % af klagerne inden for naturbeskyttelsesloven, 56 % inden for planloven, 71 % inden for husdyrbrugsloven, 67 % inden for miljøbeskyttelsesloven og 50 % inden for øvrig lovgivning.
 • Du kan læse den nye klageoversigt for 2020 her.

alt
Nina Larsen Saarnak
Leder lokale klagesager
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 38
 • Om forfatter

  Kommuneplaner, lokalplaner, klimatilpasning

Vær med til at beskytte naturen i Danmark - bliv medlem